Library News

ข่าวประกาศและกิจกรรม

  • All Post
  • กิจกรรมหอสมุดกลาง
  • ข่าวหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง แจ้งปิดให้บริการ

June 6, 2023/

📢 สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง / หอจดหมายเหตุฯ และหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต หยุดทำการระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 เนื่องจากจัดโครงการ สัมมนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 19 มิถุนายน…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

June 6, 2023/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯประจำเดือนพฤษภาคม 2566 📢❌ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา❌ 15 – 16 มิถุนายน 2566 หยุดทำการ เนื่องจากจัดโครงการ สัมมนาบุคลากรฯ✨…

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

June 1, 2023/

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา…

บอกเล่าเก้าสิบครั้งที่ 1

April 27, 2023/

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบปะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ หัวข้อ “บอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่1” วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น.ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom-สรุปผลงานภาพรวมใน…

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รอบที่2)

April 25, 2023/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (d-Saraban)”ให้กับบุคลากร ของสำนักหอสมุดกลาง(รอบที่ 2) วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย คุณนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง…

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมบริจาคฯ

April 3, 2023/

✨ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จัดหาหนังสือ ตำรา 📚อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ✨ โดยบริจาคผ่านระบบ E-Donation (สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application)** ผู้บริจาคต้องใช้บัญชีธนาคารของตนเองเท่านั้น **ผู้บริจาคยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี…