พระราชวังสนามจันทร์

It's 2:35ปิดบริการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Monday8:30 — 19:30
Tuesday8:30 — 19:30
Wednesday8:30 — 19:30
Thursday8:30 — 19:30
Friday8:30 — 19:30
Saturday10:00 — 19:00
Sunday10:00 — 19:00
It's 2:35ปิดบริการ
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
Monday: 08:30 – 16:30
Tuesday: 08:30 – 16:30
Wednesday: 08:30 – 16:30
Thursday: 08:30 – 16:30
Friday: 08:30 – 16:30
Saturday: Closed
Sunday: Closed

* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

Tags: No tags

Comments are closed.