ปกรายงานbookfair

ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

Project Name ชื่อโครงการ ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดโครงการ "ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ

01-1

SULIB KM Day

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ SULIB KM Dayเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่จำเป็นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ และเป็นการสนับสนุน

recoverLA66

โครงการเปิดบ้าน “พี่พร้อม” 2566 : Love at first sight

Project Name ชื่อโครงการ โครงการเปิดบ้าน "พี่พร้อม" : Love at First Sightภาคการศึกษาที่ 1/2566 โครงการเปิดบ้าน “พี่พร้อม” หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : Love at First Sight  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 เพ

ปกคาล์รเดอริง

โครงการนิทรรศการเรื่อง คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานงานฯ

Project Name ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานงานระหว่างโลกที่หลากหลาย : ภาพสะท้อนผ่านหนังสือ ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม”ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลป

recoverLA66

กิจกรรม “หนึ่งวัน ใน One Silpakorn” (งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566)

Project Name ชื่อโครงการ กิจกรรม "หนึ่งวัน ใน One Silpakorn" (งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566)ภาคการศึกษาที่ 1/2566 "หนึ่งวัน ใน One Silpakorn" เป็นกิจกรรมภายใต้ "งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566" ซึ่งมหาวิทยาลัยศิ

clsu_01-180667

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้รับการตอ

Publish_clsu_01-23240567

โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง แนวทางการรบริหารงานของสำนักหอสมุด

02

Fight to Fit ภารกิจพิชิต Calorie

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Fight to Fit ภารกิจพิชิต Calorieเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรด้าน- หลักการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นรินทรา จันทศร- อาหารเพื่อสุขภาพ อาห

Publish_clsu_01-080567

โครงการอธิการบดีสัญจร ประจำปี 2567

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบปะคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด "โครงการอธิการบดีสัญจร" เพื่อสื่อสารการดำ

01 SULIB บอกเล่าเก้าสิบ

SULIB บอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่1 ปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และอาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลป