คำสอนศิลป์

คำสอนศิลป์ รวบรวมคำสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ และลูกศิษย์แต่ละคนได้ถ่ายทอดถึงคำสอนของท่าน ในหนังสือ "อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์" เลขหมู่ : NB1023.ศ65 ค65โดย : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกรสำน ...

My Introvert Story แค่คนเก็บตัว

My Introvert Story แค่คนเก็บตัว เรื่องราวของชาวอินโทรเวิร์ตที่ใช้เวลาส่วนใหญ่คนเดียวอย่างมีความสุข เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักชาวอินโทรเวิร์ตแบบคร่าวๆ รวมถึงสารพัดคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับบุคลิกที่ดีต่างๆ ตามคำนิยามของสังคม ...

2503 สงครามลับ สงครามลาว

2503 สงครามลับ สงครามลาว เนื้อหาเรียบเรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการทหาร ในช่วง 14 ปี ที่รบกันในลาว เป็นงานสืบค้นคว้าแหวกม่านความลับของทางราชการที่สำคัญ ในทางหนึ่งก็นับเป็น "มาลาเกียรติยศ" น้อมคารวะแต่ "นักรบนิรนาม" ทั้งทหารหาญ ...

เจ้า พ่อค้า ชาวนา นายทุน และเครือข่ายธุรกิจ : การก่อตัวของกลุ่มทุนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้านนา

เจ้า พ่อค้า ชาวนา นายทุน และเครือข่ายธุรกิจ : การก่อตัวของกลุ่มทุนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้านนา ““การขยายเส้นทางรถไฟในทศวรรษที่ 2450 ก่อให้เกิดการขยายตัวของการผลิตเพื่อขาย นำมาสู่การสิ้นสุดลงของการค้าและการขนส่งทางเรือ” (คำนำ)การ ...

นาวานรก

นาวานรก “หากเห็นใครอู้งานแม้แต่น้อย จะเอาเหล็กเผาไฟนาบ” (หน้า 176) พบกับการตีแผ่ด้านมืดของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในรัชสมัยไทโช-โชวะ เรื่องราวของแรงงานที่ต้องตรากตรำทำงานบนเรือโรงงานปู ท่ามกลางสภาวะอันโหดร้ายและอยุติธรรม ถูกเอารัดเอา ...

วันนี้พอมีเวลาบ้างหรือยัง

วันนี้พอมีเวลาบ้างหรือยัง “เขาทำให้โลกที่วุ่นวายง่ายขึ้นมาบ้าง ซึ่งบางทีคนเราก็ต้องการแค่นี้” (หน้า 8) เรามีเวลาให้กับอะไรมากมาย แต่พอเป็นเรื่องของตัวเองหรือคนสำคัญ บางครั้งก็เผลอผัดไปเรื่อย ๆ ใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่ง จึงได้เรียนรู้ ...

ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี

ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี “5 หัวใจสำคัญของการเขียนปฏิทิน 100 ปี” (หน้า 17) หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงตัวตนของตัวเองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ปฏิทินมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นเป็นรูปธรรม เริ่มจากสำรวจความต้อง ...

กาลครั้งหนึ่ง…ถึงเธอ

กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ “พอเขาบอกดีแล้ว เก่งแล้ว นั่นทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่า อยากทำให้ดียิ่งกว่าเดิม” (หน้า 73) เล่มนี้จะทำให้หวนคิดถึงใครบางคนที่ อาจอยู่ในบางช่วงบางตอนของเรื่องราวความรัก ที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเป็นใครบางคนที่กำลังอยู่ข้างกันตอนนี้ ...

การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น” (หน้า 35) เนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยสาขาสังคม ...

NEW รับสมัครงาน SULIB

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง ...