สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

SU Collection

คอลเลคชั่นต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางรวบรวมจัดไว้ให้บริการจำแนกตามลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย เช่น คอลเลคชั่นหนังสือหายาก คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่นหนังสือที่ได้รับมอบจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คอลเลคชั่นหนังสือภาษาต่างๆ คอลเลคชั่นดีวีดีภาพยนตร์ คอลเลคชั่นรูปภาพ คอลเลคชั่นแผนที่ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษของสำนักหอสมุดกลางที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ รวบรวมสารสนเทศเน้นหนักเฉพาะเรื่องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก Read More

ค้นหาสื่อที่ต้องการได้ที่นี่

ค้นหา

ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสต / E-Books

EDS One Search

One Search @ Silpakorn University

SPOTLIGHT

ไฮไลต์กิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุด

WHAT WE PROVIDE

บริการจากเรา

e-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมโดยสำนักหอสมุดและเครือข่าย เช่น EBSCO , eBrary , Science Direct เป็นต้น

Book

หนังสือทั้งหนังสือวิชาการ วารสาร หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมโดยสำนักหอสมุดทุกวิทยาเขต พร้อมระบบยืม-คืนออนไลน์

Theses

รวบรวมทั้งวิทยานิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ งานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

Multimedia

สื่อ โสตทัศน์ต่าง ๆ เช่น คลังเสียง วิดีโอ เป็นต้น

LIBRARIAN PICK

หนังสือแนะนำจากบรรณารักษ์

NEW ARRIVAL

หนังสือใหม่ประจำเดือน

CreativeMatters

เนื้อหาที่น่าสนใจ