448884311_983921293525899_3720075029638310625_n

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ขณะดียวกัน คนดีมักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไปและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ควรค่ากับผลตอบแทนมากมาย เวลาอีกฝ่ายเรียกเก็บเงินจึงไม่กล้าตั้งราคาสูง และมักตั้งค่าแรงของตนเองถูกเกินไป แม้รายได้ต่อปีจะน้อย แต่ก็ยอมรับว่า

448724431_980639927187369_1251655630103069148_n

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ในบรรดาบริษัทนวัตกรรมที่เราศึกษา การสื่อสารมักจะมีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต โดยความโปร่งใสจะช่วยเร่งการเรียนรู้และการก้าวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 263) หนังสือ

448471194_979550557296306_2017048871414727211_n

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว แมวที่อายุเกิน 10 ปี เป็นแมวอายุยืนได้ถึง 15 ปี หรืออาจจะถึง 20 ปี แมวที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปจะนับอายุเหมือนคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (หน้า 198)..สารานุกรมแมวเล่มนี้จะช่วยให้เหล่าทาสแมวได้มีวิธีในการดูแลน้องแมวได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นท

448099969_976303034287725_5596819042275524053_n

(ไม่ใช่) ขยะ!

(ไม่ใช่) ขยะ! การเผาขยะไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ความตื่นตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องนำไปใช้ในการลงทุน (หน้า 35)เป็นหนังสือที่รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย กระบวนทัศน์

448067915_975147491069946_4770673779073339305_n

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu เมื่อเราหยุดมือ สมองจะคิดหาเหตุผลในการไม่ลงมือทำอย่างกระตือรือร้น ขณะที่เมื่อเริ่มลงมือก็จะคิดหาเหตุผลให้กระทำต่อไปเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าขอให้เริ่มลงมือ แรงจูงใจจะเก

445365782_971425578108804_7272195328118683881_n

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 เส้นทางนี้เน้นการปฏิรูปประเทศไทยนับตั้งแต่เวลาปัจจุบัน และมุ่งเป้าหมายหลักตรงไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองให้ได้เร็วที่สุดและในวงกว้างที่สุด เส้นทาง "ไทยภิวัฒน์" (The Thai Tra

444484079_968382568413105_4536588003685017775_n

Drawing comics dynamic drawing

Drawing comics dynamic drawing การตั้งเป้าหมายที่วาดภาพให้ดี ขอแนะนำว่าให้เริ่มจากการคิดว่าจะวาดอะไรเสียก่อน โดยให้เริ่มจากการวาดสิ่งที่ชอบจะทำให้มีกำลังใจในการวาดเยอะมาก และมีแนวโน้มที่จะทำสำเร็จสูง หน้า 8การวาดภาพต้องใช้ความคิด ต้องลองสังเกตซึ่งระห

444484220_967841881800507_3632152787451514712_n

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution สารอันตรายด้านเกษตรกรรม คือสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งหมายถึง สารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ ก็ตามที่ใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือขับไล่ศัตรูพืช สัตว์และมนุษย์ (หน้า 169)หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงมลพิษสิ่งแ

444944790_966772728574089_4270891255094698677_n

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยที่ 1-15

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยที่ 1-15 อุปทานขนส่ง หมายถึง ปริมาณบริการขนส่งทางด้านต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมที่จะเสนอขายบริการขนส่งรูปแบบต่าง ๆภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวล

444990167_966695108581851_6080967371469706294_n

การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ

การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ถ้าเขามาจัดการน้ำไฟ เฮา (เรา) จะได้บอกว่ารัฐเข้ามาแล้วเป็นข้ออ้างได้ เพราะที่ดินเป็นที่ของเฮา เทศบาลเป็นคนบ้านเฮา จะไปหวังกับรัฐส่วนกลางนี้บ่ได้กินละ (ไม่ได้ประโยชน