w1200 (2)

เจ้าชายน้อย #5

เจ้าชายน้อยอองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx “เจ้าชายน้อย : the little prince” หรือชื่อดั้งเดิมคือ le petit prince เขียนโดย Antoine de Saint-Exupéry นักเขียนชาวฝรั่งเศส แปลโดย อริยา ไพฑูรย์  ส่วนตัวได้รู้จักหนังสื ...

w1200 (3)

มายาคติ

มายาคติ : Mythologiesโรล็องด์ บาร์ตส์ / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx     ไวน์ ผงซักฟอก มวยปล้ำ ของเด็กเล่น หนังสือนำเที่ยว ภาพถ่ายผู้สมัคร ส.ส. ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป้นสิ่งสู่ของมายาคติในสังคมสมัยใหม่ มายาคติ หมายถึงการสื่อความหมายด้วยคติ ...

w1200 (1)

โจนาธาน ลิฟวิงสตัน

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนลริชาร์ด บาก / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx      "โจนาธาน ลิฟวิงสตัน" นกนางนวลที่คิดนอกกรอบ และแสวงหาคำตอบให้กับชีวิตมากกว่าที่จะบินเที่ยวหาปลากินไปวัน ๆ ด้วยการฝึกบินแบบที่นกนางนวลตัวใด ๆ ในโลกไม่เคยทำมาก่อน จ ...

w1200 (2)

เจ้าชายน้อย

เจ้าชายน้อยอองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx “เจ้าชายน้อย : the little prince” หรือชื่อดั้งเดิมคือ le petit prince เขียนโดย Antoine de Saint-Exupéry นักเขียนชาวฝรั่งเศส แปลโดย อริยา ไพฑูรย์  ส่วนตัวได้รู้จักหนังสื ...