448884311_983921293525899_3720075029638310625_n

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ขณะดียวกัน คนดีมักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไปและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ควรค่ากับผลตอบแทนมากมาย เวลาอีกฝ่ายเรียกเก็บเงินจึงไม่กล้าตั้งราคาสูง และมักตั้งค่าแรงของตนเองถูกเกินไป แม้รายได้ต่อปีจะน้อย แต่ก็ยอมรับว่า

448724431_980639927187369_1251655630103069148_n

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ในบรรดาบริษัทนวัตกรรมที่เราศึกษา การสื่อสารมักจะมีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต โดยความโปร่งใสจะช่วยเร่งการเรียนรู้และการก้าวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 263) หนังสือ

448471194_979550557296306_2017048871414727211_n

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว แมวที่อายุเกิน 10 ปี เป็นแมวอายุยืนได้ถึง 15 ปี หรืออาจจะถึง 20 ปี แมวที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปจะนับอายุเหมือนคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (หน้า 198)..สารานุกรมแมวเล่มนี้จะช่วยให้เหล่าทาสแมวได้มีวิธีในการดูแลน้องแมวได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นท

448099969_976303034287725_5596819042275524053_n

(ไม่ใช่) ขยะ!

(ไม่ใช่) ขยะ! การเผาขยะไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ความตื่นตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องนำไปใช้ในการลงทุน (หน้า 35)เป็นหนังสือที่รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย กระบวนทัศน์

447770487_855796053252183_7305722506012893512_n

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว ขอชวนทุกคนมาอ่านสารานุกรมแมว โดย จุนฮี ลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสัตว์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สารานุกรมแมวเล่มนี้ ให้คำจำกัดความไว้อย่างน่าสนใจว่าครอบคลุมทุกเรื่องที่

442436215_837567411741714_7079924155585719848_n

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา หนังสือเล่มนี้นำเสนอประวัติศาสตร์ทางการเมืองสมัยอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 การผลัดเปลี่ยนขึ้นปกครองของ 5 ราชวงศ์ นำไปสู่การสร้างความรุ่งเรืองและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของการเมืองในราชสำนั

441258463_833741075457681_1764688309754269109_n

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวการย้อนรำลึกไปกับร้านหนังสือในความทรงจำของ 14 นักเขียนชื่อดัง ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ผ่านยุคของเชกสเปียร์สู่ยุคต้นของควีนวิกตอเรีย เดินลัดเลาะไปยังร้านหนังสือตามเมืองของอ

440393013_828902372608218_6604047174156662970_n

จดหมายเหตุพระปาเลไลย

จดหมายเหตุพระปาเลไลย หนังสือ “จดหมายเหตุพระปาเลไลย” เป็นการรวบรวมหลักฐานชั้นต้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดป่าเลไลยก์ซึ่งปรากฏเป็นบันทึกในเอกสารสมุดไทยโบราณฉบับต่าง ๆ เช่น พงศาวดารเหนือ โคลงนิราศสุพรรณของสุนท

448067915_975147491069946_4770673779073339305_n

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu เมื่อเราหยุดมือ สมองจะคิดหาเหตุผลในการไม่ลงมือทำอย่างกระตือรือร้น ขณะที่เมื่อเริ่มลงมือก็จะคิดหาเหตุผลให้กระทำต่อไปเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าขอให้เริ่มลงมือ แรงจูงใจจะเก

445365782_971425578108804_7272195328118683881_n

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 เส้นทางนี้เน้นการปฏิรูปประเทศไทยนับตั้งแต่เวลาปัจจุบัน และมุ่งเป้าหมายหลักตรงไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองให้ได้เร็วที่สุดและในวงกว้างที่สุด เส้นทาง "ไทยภิวัฒน์" (The Thai Tra