เจ้า พ่อค้า ชาวนา นายทุน และเครือข่ายธุรกิจ : การก่อตัวของกลุ่มทุนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้านนา

เจ้า พ่อค้า ชาวนา นายทุน และเครือข่ายธุรกิจ : การก่อตัวของกลุ่มทุนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้านนา ““การขยายเส้นทางรถไฟในทศวรรษที่ 2450 ก่อให้เกิดการขยายตัวของการผลิตเพื่อขาย นำมาสู่การสิ้นสุดลงของการค้าและการขนส่งทางเรือ” (คำนำ)การ ...

วันนี้พอมีเวลาบ้างหรือยัง

วันนี้พอมีเวลาบ้างหรือยัง “เขาทำให้โลกที่วุ่นวายง่ายขึ้นมาบ้าง ซึ่งบางทีคนเราก็ต้องการแค่นี้” (หน้า 8) เรามีเวลาให้กับอะไรมากมาย แต่พอเป็นเรื่องของตัวเองหรือคนสำคัญ บางครั้งก็เผลอผัดไปเรื่อย ๆ ใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่ง จึงได้เรียนรู้ ...

ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี

ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี “5 หัวใจสำคัญของการเขียนปฏิทิน 100 ปี” (หน้า 17) หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงตัวตนของตัวเองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ปฏิทินมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นเป็นรูปธรรม เริ่มจากสำรวจความต้อง ...