431810395_798326688999120_5910286674612239127_n

ลายคำเมืองลำพูน

ลายคำเมืองลำพูน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ภาพเขียนลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บนผนังปูนในวิหารหรือโบสถ์ โดยภาพจิตกรรมฝาผนังแบบล้านนาจะปิดด้วยทองคำเปลวบนโครงสร้างไม้ในทุกส่วนของวิหาร โบสถ์ อีกทั้งเสา คาน ตลอดจนบนศาสนวัตถุไม้ เช่น ...

433241694_802318351933287_6205779736674560948_n

ให้นครเยียวยาใจ | Restorative Cities

ให้นครเยียวยาใจ | Restorative Cities หนังสือเรื่องให้นครเยียวยาใจ (Restorative Cities) เป็นเรื่องราวการวางผังและออกแบบเมือง โดยนำเอาสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตมาเป็นปัจจัยแรกสุดของออกแบบ เพื่อให้เมืองเป็นเมืองเพื่ ...

433725905_804898991675223_3979290890675565230_n

สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม

สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม เป็นหนังสือรวมบทความจากคอลัมน์พื้นที่ระหว่างบรรทัดในมติชนสุดสัปดาห์ของ ชาตรี ประกิตนนทการ เน้นเรื่องพื้น ...

432777745_806927848139004_180793254983098826_n

โบราณกาลปัจจุบัน

โบราณกาลปัจจุบัน โบราณกาลปัจจุบันหนังสือโบราณกาลปัจจุบันเล่มนี้รวบรวมข้อทบทวนการวิจัยงานช่างโบราณของไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่ผ่านมาของผู้เขียน พร้อมแต่งแต้มสีสันผ่านการคิดทางศิลปะและจินตนาการ เป็นก ...

434358845_808709634627492_4781910145831213887_n

สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป ร.ศ. 126

สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป ร.ศ. 126 ในช่วงแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปสองครั้ง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ ทรงเจริญ ...

434585745_811353651029757_6595618136123097396_n

จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง

จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง หนังสือเรื่องจุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง เป็นหนังสือที่รวบรวมฤดูกาลของหัวใจ ที่ผ่านความเจ็บปวดมาหลากหลายรูปแบบ เป ...

434552823_813512600813862_8684690104373020060_n

อธิบายจินดามณี โคลงกลและรหัสอักษร

อธิบายจินดามณี โคลงกลและรหัสอักษร การเรียนการสอนหนังสือไทยมีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานหนังสือแบบเรียนที่สำคัญ คือ จินดามณี ของพระโหราธิบดี เป็นหนังสือที่มีความสำคัญในด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์ ทั้งเป็นต้นฉบับขอ ...

435389863_816110387220750_1381265233235733192_n

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ หนังสือเรื่องการเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย บอกเล่าเรื่องราวแนวรบด้านวัฒนธรรม ผ่านการสื่อสาร ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ใ ...

435413263_818629936968795_3255270322793161738_n

หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย

หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย มาเรียนรู้และร่วมศึกษาเครื่องถ้วยโบราณที่ค้นพบบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยจากแหล่งหลุม ...

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร ความสุขอยู่หนใด หนังสือเล่มนี้จะเพิ่มโอกาสให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุด เขียนโดย ณัฐวุฒิ เผ่าทวี นักเศรษฐศาสตร์ความสุข ไปกับสารพัดวิธีสร้างความสุข เช่น จ่ายเงินอย่างไรให้มีความสุข ...