silpa

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้แล้ว! ไม่ต้องรอเปิดเทอม ! ง่าย ๆ เพียงแค่ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้แล้ว! ไม่ต้องรอเปิดเทอม ! ง่าย ๆ เพียงแค่ ... 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชชั่น SU Smart Plus2. คลิกที่เมนู บัตรนักศึกษา3. ใช้บัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มาสแกนเพื่อเข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้เลย! ลิ้งก์ดาวน์โหลดแอปพลิเค

449095709_984710980113597_2349358077941569872_n

แนะนำบริการหอสมุดฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร

แนะนำบริการหอสมุดฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโโลยีการเกษตร ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร ที่เชิญหอสมุดฯ ไปให้ความรู้ในการเข้าใช้บริการหอสมุดฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนบริการต่างๆ ของหอสมุ

448884311_983921293525899_3720075029638310625_n

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ขณะดียวกัน คนดีมักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไปและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ควรค่ากับผลตอบแทนมากมาย เวลาอีกฝ่ายเรียกเก็บเงินจึงไม่กล้าตั้งราคาสูง และมักตั้งค่าแรงของตนเองถูกเกินไป แม้รายได้ต่อปีจะน้อย แต่ก็ยอมรับว่า

448724431_980639927187369_1251655630103069148_n

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ในบรรดาบริษัทนวัตกรรมที่เราศึกษา การสื่อสารมักจะมีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต โดยความโปร่งใสจะช่วยเร่งการเรียนรู้และการก้าวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 263) หนังสือ

448471194_979550557296306_2017048871414727211_n

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว แมวที่อายุเกิน 10 ปี เป็นแมวอายุยืนได้ถึง 15 ปี หรืออาจจะถึง 20 ปี แมวที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปจะนับอายุเหมือนคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (หน้า 198)..สารานุกรมแมวเล่มนี้จะช่วยให้เหล่าทาสแมวได้มีวิธีในการดูแลน้องแมวได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นท

448099969_976303034287725_5596819042275524053_n

(ไม่ใช่) ขยะ!

(ไม่ใช่) ขยะ! การเผาขยะไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ความตื่นตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องนำไปใช้ในการลงทุน (หน้า 35)เป็นหนังสือที่รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย กระบวนทัศน์

447306222_972187608032601_8542813499993367537_n

บรรณารักษ์คัดมาให้แล้ว 6 หนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน

บรรณารักษ์คัดมาให้แล้ว 📚6 หนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 1. เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ / บรรณาธิการ สุไลพร ชลวิไล http://www.opac.lib.su.ac.th:80/record=b1450372 2. การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อค

448067915_975147491069946_4770673779073339305_n

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu เมื่อเราหยุดมือ สมองจะคิดหาเหตุผลในการไม่ลงมือทำอย่างกระตือรือร้น ขณะที่เมื่อเริ่มลงมือก็จะคิดหาเหตุผลให้กระทำต่อไปเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าขอให้เริ่มลงมือ แรงจูงใจจะเก

445365782_971425578108804_7272195328118683881_n

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 เส้นทางนี้เน้นการปฏิรูปประเทศไทยนับตั้งแต่เวลาปัจจุบัน และมุ่งเป้าหมายหลักตรงไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองให้ได้เร็วที่สุดและในวงกว้างที่สุด เส้นทาง "ไทยภิวัฒน์" (The Thai Tra

444484079_968382568413105_4536588003685017775_n

Drawing comics dynamic drawing

Drawing comics dynamic drawing การตั้งเป้าหมายที่วาดภาพให้ดี ขอแนะนำว่าให้เริ่มจากการคิดว่าจะวาดอะไรเสียก่อน โดยให้เริ่มจากการวาดสิ่งที่ชอบจะทำให้มีกำลังใจในการวาดเยอะมาก และมีแนวโน้มที่จะทำสำเร็จสูง หน้า 8การวาดภาพต้องใช้ความคิด ต้องลองสังเกตซึ่งระห