448724431_980639927187369_1251655630103069148_n

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ในบรรดาบริษัทนวัตกรรมที่เราศึกษา การสื่อสารมักจะมีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต โดยความโปร่งใสจะช่วยเร่งการเรียนรู้และการก้าวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 263) หนังสือ

448099969_976303034287725_5596819042275524053_n

(ไม่ใช่) ขยะ!

(ไม่ใช่) ขยะ! การเผาขยะไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ความตื่นตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องนำไปใช้ในการลงทุน (หน้า 35)เป็นหนังสือที่รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย กระบวนทัศน์

444484220_967841881800507_3632152787451514712_n

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution สารอันตรายด้านเกษตรกรรม คือสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งหมายถึง สารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ ก็ตามที่ใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือขับไล่ศัตรูพืช สัตว์และมนุษย์ (หน้า 169)หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงมลพิษสิ่งแ

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240513_2

โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ

โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ อะไรคือ... โลกร้อน (Global Warming) ?เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับโลก อันเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่บรรยากาศแล้วกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปล่อย

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_1

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน “เมื่อนำต้นไม้มาปลูก สร้างเป็นผนังธรรมชาติปกคลุมอาคาร ก็จะช่วยลดรังสีความร้อนได้มากและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีทำให้อาคารไม่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและความร้อนภายนอกโดยตรงอุณหภูมิภายในอาคารลดลงอากาศสดชื้นแถมยังทำให้มี

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_4

ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases

ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases สาเหตุ กระบวนการเกิดและผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจ และได้ร่วมตระหนัก ร่วม

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_5

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน = Environmental management for sustainability

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน = Environmental management for sustainability ธรรมชาตินั้นเพียงพอต่อทุกคนแต่ไม่เพียงพอสำหรับความตะกละของมนุษย์ดังคำกล่าวของท่าน มหาตมา คานทีเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เพื่อบริหารจัดหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้

Mockup-tag

"Prolong : โพรโมชันยืมยาว จำนวนเล่มเท่าเดิม เพิ่มจำนวนวัน" พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน "Sustainable Development"พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถ

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240325_4

ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล

ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล 18 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันรีไซเคิลของโลก หรือ World Recycling Day ซึ่งการรีไซเคิลที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายล้านตันต่อปีเรามาเริ่มประดิษฐสิ่งของเครื่องใช้ด้วยของรีไซเคิล ด้วยหนังสือเล่มนี้กันเถอ

LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240325_6

Green marketing พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก

Green marketing พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก "เป็นธรรมดาของนักธุรกิจที่ย่อมต้องการเหตุผลสนับสนุนการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่ หรือส่วนผสมใหม่เพื่อสร้างสินค้าตัวใหม่ที่เขียวกว่าเดิมเพราะนั่นหมายถึงเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่ใช่น้อยข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีก