447770487_855796053252183_7305722506012893512_n

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว ขอชวนทุกคนมาอ่านสารานุกรมแมว โดย จุนฮี ลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสัตว์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สารานุกรมแมวเล่มนี้ ให้คำจำกัดความไว้อย่างน่าสนใจว่าครอบคลุมทุกเรื่องที่

442436215_837567411741714_7079924155585719848_n

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา หนังสือเล่มนี้นำเสนอประวัติศาสตร์ทางการเมืองสมัยอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 การผลัดเปลี่ยนขึ้นปกครองของ 5 ราชวงศ์ นำไปสู่การสร้างความรุ่งเรืองและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของการเมืองในราชสำนั

441258463_833741075457681_1764688309754269109_n

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวการย้อนรำลึกไปกับร้านหนังสือในความทรงจำของ 14 นักเขียนชื่อดัง ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ผ่านยุคของเชกสเปียร์สู่ยุคต้นของควีนวิกตอเรีย เดินลัดเลาะไปยังร้านหนังสือตามเมืองของอ

440393013_828902372608218_6604047174156662970_n

จดหมายเหตุพระปาเลไลย

จดหมายเหตุพระปาเลไลย หนังสือ “จดหมายเหตุพระปาเลไลย” เป็นการรวบรวมหลักฐานชั้นต้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดป่าเลไลยก์ซึ่งปรากฏเป็นบันทึกในเอกสารสมุดไทยโบราณฉบับต่าง ๆ เช่น พงศาวดารเหนือ โคลงนิราศสุพรรณของสุนท

440331334_828979492600506_8588325390947452912_n

เครื่องปั้นดินเผาล้านนา

เครื่องปั้นดินเผาล้านนา หนังสือเรื่องเครื่องปั้นดินเผาล้านนา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาสังคมมนุษย์ในอดีตของนักประวัติศาสตร์ คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าร่องรอยของสังคมมนุษย์ในยุคอดีต ที่อธิบายถึงวิถีชีวิต แนวคิด

437939907_825175739647548_8965913757046599123_n

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กล่าวได้ว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญของไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอา

440394036_828978352600620_2527229488760085220_n

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย หนังสือเรื่องคติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย นำเสนอเกี่ยวกับคติเรื่องราชาซึ่งเป็นแนวความคิดที่ทรงอิทธิพลอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานและกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมที่สำคัญของชาติ การปรากฎอ

439532976_828976782600777_5031166529709368628_n

ศิลปะคืออะไร

ศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร และ อะไรคือศิลปะ นิยามของศิลปะแต่ละยุคสมัย ใครเป็นคนกำหนด ? เพราะหลายคนคิดว่าศิลปะดูห่างไกลจากการใช้ชีวิตในวิถีประจำวันเหลือเกิน ศิลปะดูไม่มีบทบาทอะไรกับผู้คนทั่วไป ทั้งกระบวนการสร้างผลงานศิลปะที่เกิดขึ้

440316998_828901672608288_523496105834884985_n

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม พิธีโกนจุกเป็นพิธีดั้งเดิมของสยามที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ “ขวัญ” และความเชื่อพราหมณ์-ฮินดูที่เข้ามาผสมผสานกันจนเกิดเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประจำทุกปี นับว่าเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ด้

440282405_828901009275021_5889927527370735780_n

เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง

เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง หนังสือเล่มนี้นำเสนอการก่อสร้างภาพลักษณ์สมัยใหม่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้พลิกโฉมสยามประเทศให้ทันสมัยชาวโลก เพื่อหักล้างความคิดแบบกษัตริย์นิยม โดยผู้เขียนวิเคราะห์ผ่านหลักฐานชั้นต้น เช่น จดหมายเหตุ บันทึกความ