ร5

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู

หนังสือรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก ตลอดจนเมืองในแหลมมลายู พร้อมคำบรรยายภาพ บางภาพมีคำบรรยายภาพเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบันทึกไว้ ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ได้เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

บรรณานุกรม

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2563). ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู. กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.

เลขหมู่: DS582.58 .ส63 2563

โดย : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

สำนักพิมพ์ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.

พิมพ์ปี : 2563

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.