คำสอนศิลป์

คำสอนศิลป์ รวบรวมคำสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ และลูกศิษย์แต่ละคนได้ถ่ายทอดถึงคำสอนของท่าน ในหนังสือ "อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์" เลขหมู่ : NB1023.ศ65 ค65โดย : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกรสำน ...

My Introvert Story แค่คนเก็บตัว

My Introvert Story แค่คนเก็บตัว เรื่องราวของชาวอินโทรเวิร์ตที่ใช้เวลาส่วนใหญ่คนเดียวอย่างมีความสุข เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักชาวอินโทรเวิร์ตแบบคร่าวๆ รวมถึงสารพัดคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับบุคลิกที่ดีต่างๆ ตามคำนิยามของสังคม ...

2503 สงครามลับ สงครามลาว

2503 สงครามลับ สงครามลาว เนื้อหาเรียบเรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการทหาร ในช่วง 14 ปี ที่รบกันในลาว เป็นงานสืบค้นคว้าแหวกม่านความลับของทางราชการที่สำคัญ ในทางหนึ่งก็นับเป็น "มาลาเกียรติยศ" น้อมคารวะแต่ "นักรบนิรนาม" ทั้งทหารหาญ ...