หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place”

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รับมอบโล่รางวัล “Gale Top Usage Award 3 rd Place” จากสำนักพิมพ์ Gale เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
สำหรับ Gale เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลวิชาการซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชาที่ทางหอสมุดให้บริการโดยสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ผ่าน openathens
คลิก >>> https://my.openathens.net/app/research

📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต
✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
📲 Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

📍หอสมุดวังท่าพระ
FB : หอสมุดวังท่าพระ
https://www.facebook.com/SUlibrary/
เว็บไซต์: www.thapra.lib.su.ac.th
โทร. 089-3059949
Instagram: suthapralibrary
https://instagram.com/suthapralibrary
Youtube: https://www.youtube.com/@thaprapalacelibrary

📍หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Email: sus.ref2011@gmail.com
FB : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/suslibrary/
โทร. 081-3272881
Instagram : suslibrary
https://instagram.com/suslibrary
Twitter : suslibrary
เว็บไซต์: http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok: snc_lib

📍หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
https://www.facebook.com/libsup/
โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007
Instagram: LIBSUP1
Twitter: SUPLIB1
Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.