03-ผู้มีสิทธิสัม-JOB-SUT

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่

https://job.su.ac.th/pdf/130_197_2_1719908721.pdf

https://job.su.ac.th/

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.