ประชาสัมพันธ์ ‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼

ประชาสัมพันธ์ ‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼
🚨 มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีนโยบายให้ข้าราชการบำนาญหรือบุคคลในครอบครัว ยืนยันตัวตนหรือแก้ไขข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แต่อย่างใด
🚫 ไม่พูดคุย ไม่โหลด ไม่กดลิงก์ และไม่บอกข้อมูลส่วนตัว 🚫
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 กองทรัพยากรมนุษย์ 02-849-7546
📞 กองคลัง 02-849-7526
📞 กรมบัญชีกลาง 02-270-6400

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.