ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกณิศ ยะโพ (กณิศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด งานนโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.