ปฏิทินมิย ล่าสุด

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนกรกฎาคม 2567

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนกรกฎาคม 2567

ช่วงเวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.30 – 19.30 น. | วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 10.00 – 18.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

📌 วันที่ 8-10 ก.ค. 66 Open House #WIZARDDAY

วันที่ 12 ก.ค. 67 ปิดบริการ เวลา 16.00 น. เนื่องจากจะมีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัด และ
ป้องกันแมลงทำลายหนังสือ

วันหยุด

วันที่ 20-21 ก.ค. 67 ปิดบริการ เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 22 ก.ค. 67 ปิดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28-29 ก.ค. 67 ปิดบริการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดชดเชย

#SULIB
#SUTLIB
#LIFEBRARY

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.