รวมภาพกิจกรรม Green  ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024 

รวมภาพกิจกรรม Green ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024 

เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม Creative Matters & Art Book Fair 2024 เปิดวังมหกรรมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ งานศิลปะ อาหาร และกิจกรรมที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในทุกกิจกรรมมีการสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้หลายกิจกรรมดังนี้ 

1. Trees Sharing  
กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องวิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ โดยกิจกรรมนี้ได้นำขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติกมาใช้แทนกระถางต้นไม้ ทำให้เกิดการนำขยะมาใช้ใหม่ 
และนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สนใจภายในงานนำต้นไม้มาร่วมแบ่งปันและการรวมกลุ่มท Terrarium หรือสวนขวดจากขวดแก้วเหลือใช้  

2. นิทรรศการเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ
“Bachelor of Fine Arts Program in Jewelry Design Exhibition” นิทรรศการจัดแสดงเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ เกล็ดปลา เปลือกไข่ เปลือกผลไม้ ภายใต้แนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” การออกแบบที่สะท้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก และการปรับตัวอย่างสมดุลด้วยการออกแบบตามแนวทาง BCG (Bio Circular Green) ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ร้านจำหน่ายสินค้า Green
นอกจากการเปิดพื้นที่ออกร้านจำหน่ายหนังสื่อและสื่อการเรียนรู้แล้วยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการจำหน่ายสินค้าอาทิ งานศิลปะ ของใช้ อาหาร ซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นสินค้าที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร้านสมชีวิตาลัย (สวนปู่สม) ร้านจำหน่ายสินค้าศิลปะที่สร้างสรรค์จากยางกล้วย วัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร้าน her. ร้านงานศิลปะที่นำเอาวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้งมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ
ร้าน Capyper สินค้าศิลปะจากงานกระดาษ ซึ่งสินค้าตัวหนึ่งที่นำมาจำหน่ายในงานเป็นช่อดอกไม้กระดาษที่เนื้อกระดาษมีส่วนผสมของดอกไม้แห้งรวมอยู่ด้วย  

4. Green Workshop  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาบุคลากรภายในและสังคมภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร
soft power of flower From flower to powder จากดอกไม้สู่ผงพิกเม้นต์สีดอกไม้ การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การซ่อมหนังสือเบื้องต้น โดย คุณกาญจนา นาคแดง  และบุคลากรหอสมุดวังท่าพระ กิจกรรมที่ทีมวิทยากรนำความรู้ทางเทคนิคของห้องสมุดมาถ่ายทอดก่อให้เกิดการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรหนังสือ 

5. มุมอ่านหนังสือ #พี่ชวนกรีน & Green Zone
มุมหนังสือแนะนำจากหอสมุดวังท่าพระ การพัฒนาที่ยั่งยืน “Sustainable Development” ด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาและการรักษาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ต่อไปในอนาคต โดยไม่ให้เกิดผลกระทบคนรุ่นหลังในอนาคต

**สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
ป้าหมายที่ 12  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ป้าหมายที่ 13  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต
✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
📲 Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

📍หอสมุดวังท่าพระ
FB : หอสมุดวังท่าพระ
https://www.facebook.com/SUlibrary/
เว็บไซต์: www.thapra.lib.su.ac.th
โทร. 089-3059949
Instagram: suthapralibrary
https://instagram.com/suthapralibrary
Youtube: https://www.youtube.com/@thaprapalacelibrary

📍หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Email: sus.ref2011@gmail.com
FB : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/suslibrary/
โทร. 081-3272881
Instagram : suslibrary
https://instagram.com/suslibrary
Twitter : suslibrary
เว็บไซต์: http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok: snc_lib

📍หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
https://www.facebook.com/libsup/
โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007
Instagram: LIBSUP1
Twitter: SUPLIB1
Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.