พี่ชวนกรีน

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวัน Open House 2024

พี่ชวนกรีน เนื่องในวัน Open House 2024 หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของหอสมุดและกิจกรรมให้ความรู้ด้านกา

AIweb

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด” ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวันศุกร์ที่ 14 ม

SMAweb7

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)”

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567หอสมุดฯ จัดโ

ปกขนาด 11.11

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิท

แจกผักปลอดสาร02

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม”

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม" แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม"วันนี้ “พี่พร้อม” มีผลผลิตจากสวน “พี่พร้อม” มากแจกฟรีค่า ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ก็สามารถมารับไปได้เลย ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจัน

วันสิ่งแวดล้อมโลก01.3

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱 5 มิถุนายน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เหล่า “พี่พร้อม” ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และจัดพื้นที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เตรียมต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาท

ปกขนาด 11.11 (8)

Workshop การเรียนรู้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไม้

Workshop องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไม้ เมื่อวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567 หอสมุดวังท่าพระ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและออกแบบงานไม้สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประกอบองค

ปกขนาด 11.11 (1)

รวมภาพกิจกรรม Green  ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024 

รวมภาพกิจกรรม Green ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024  เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม Creative Matters & Art Book Fair 2024 เปิดวังมหกรรมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 มีการออกร้านจำหน่ายหนั

พี่ชวนกรีน

“พี่ชวนกรีน Corner” มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ

"พี่ชวนกรีน Corner" มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน "Sustainable Development"พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒน

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (8)

นิทรรศการ 100 ปี ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

นิทรรศการ 100 ปี ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล   หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566