พี่ชวนกรีน

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวัน Open House 2024

พี่ชวนกรีน เนื่องในวัน Open House 2024 หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของหอสมุดและกิจกรรมให้ความรู้ด้านกา

1

Go Go SU GREEN LIBRARY

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม Go Go SU GREEN LIBRARY เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง เห็นควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

clsu_01-180667

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้รับการตอ

ปกขนาด 11.11

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิท

แจกผักปลอดสาร02

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม”

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม" แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม"วันนี้ “พี่พร้อม” มีผลผลิตจากสวน “พี่พร้อม” มากแจกฟรีค่า ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ก็สามารถมารับไปได้เลย ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจัน

ลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs ขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้อยลง เลิกใช้ การคัดแยกเพื่อกำจัดให้ถูกต้อง วันนี้หอสมุดวังท่าพระจึงขอแนะนำวิธีการลดขยะด้วยหลัก 3Rs ดังนี้ 🤏 Reduce ใช้น้อยหร

วันสิ่งแวดล้อมโลก01.3

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱 5 มิถุนายน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เหล่า “พี่พร้อม” ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และจัดพื้นที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เตรียมต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาท

4ป-04

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป.

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป. การประหยัดไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อช่วยกันปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน, ลดปริมาณการนำเข้าพลังงานในระดับประเทศ, อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแว

ลดก๊าซเรือนกระจก

4 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

4 วิธีลด ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน คำที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ทุกวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จากสภาพอากาศที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา โลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกป

ปกขนาด 11.11 (4)

หอสมุดวังท่าพระเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตวังท่าพระ ตลิ่งชัน และพื้นที่ส่วนข