366011842_601449185503229_5995489039124442876_n

อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)

อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)อีบุ๊ก มาจากคำภาษาอังกฤษว่า e-book ซึ่งย่อมาจากคำว่า electronic book คำนี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่ง ...