Web-เดือนธันวาคม 2566

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 📢 5 ธ.ค. 66 วันพ่อแห่งชาติ10 ธ.ค. 66 วันรัฐธรรมนูญ11 ธ.ค. 66 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ29 ธ.ค. 66 วันหยุดพิเศษ (ตามมติ ครม.)31 ธ.ค. 66 วันสิ้นปี✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - ...

00 Clsu 161166-01-Web

ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง วันพฤหัสบดีที่ 16 พศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ...

CONGRATULATIONS-HomePageWeb

CONGRATULATIONS🎊

สำนักหอสมุดกลาง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านค่ะเชิญชวนบัณฑิตใหม่ถ่ายรูปกับซุ้มแสดงความยินดีโดยสำนักหอสมุดกลาง และชมนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 🌊🌊🌊.สแกน QR Code บริเวณน ...

Publish_clsu_01-HomePageWeb

สำนักหอสมุดกลาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นันทพล จั่นเงิน

สำนักหอสมุดกลาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นันทพล จั่นเงิน เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง วาระที่ 2" ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี 📚 ช่องทางติดต่ ...

Clsu-071166-01-Web

การประชุมประจำเดือน และประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมประจำเดือน และประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง วันอังคารที่ 7 พศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราช ...

Clsu_02 011166 Web

การใช้ SU SMART PLUS ในหอสมุด ม.ศิลปากร

การใช้ SU SMART PLUS ในหอสมุด ม.ศิลปากร ✅ ใช้เป็นบัตรผ่านในการเข้า-ออกห้องสมุด✅ ยืนยันตัวตนในการยืมสื่อการศึกษา✅ ยืนยันตัวเพื่อขอจองสื่อการศึกษา✅ ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มและห้องชมภาพยนต์✅ ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการคอมพิวเตอร์สะดวก ...

Clsu_02-011166-Web-1

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวเกตน์นิภา บุญส่งนาค (เกต)ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการสังกัด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางสำนักหอสมุดกลาง นางสาวอัญชิสา พิสิษฐ์บรรณกร (อัญญ่า)ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัต ...

Clsu_011166-Web

สำนักหอสมุดกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

WE’RE HIRING SULIB TEAMสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้. นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราสังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลางสำนั ...

Web-เดือนพฤศจิกายน-2566

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 📢❌ ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.✨ ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 📚 ช่องทางติดต ...

171066-Web

นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 333 การจัดการจดหมายเหตุ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ด ...