01-1

SULIB KM Day

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ SULIB KM Dayเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่จำเป็นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ และเป็นการสนับสนุน

Publish_Clsu01-110767

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนาริสา ทับทิม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 💐 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนาริสา ทับทิม 💐งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง "บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ"จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาร

Clsu_01-040767

Creative Learning Ecosystem

ยินดีต้อนรับ #Dek67 น้องใหม่ศิลปากร #SU81 ค่ะ🎊🎊สำนักหอสมุดกลางขอแนะนำการพัฒนาและบริการของหอสมุดทุกวิทยาเขต ผ่านคลิปด้านล่างค่ะ เราทำงานและให้บริการภายใต้ Creative Learning Ecosystem เพื่อให้ SULIB เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็น Green Library

03-ผู้มีสิทธิสัม-JOB-SUT

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการสังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่https://job.su.ac.th/pdf/130_197_2_1719908721.pdfhttps://jo

07-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 📢20 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี21 ก.ค. 67 วันอาสาฬหบูชา22 ก.ค. 67 วันเข้าพรรษา28 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

POS-SULIB

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ SULIB The New gen

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ SULIB The New genวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น

clsu_01-180667

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้รับการตอ

อบรมหนีไฟSULIB ประกาศ 1 - 111 - 1

โครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระ

JOB-SUT-67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/130_176_1_1717641551.pdf https://job

publish_clsu01 050667

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Creative and Smart learning

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Creative and Smart learning ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,9