07-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 📢20 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี21 ก.ค. 67 วันอาสาฬหบูชา22 ก.ค. 67 วันเข้าพรรษา28 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

06-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 3 มิ.ย. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.✨ ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่องท

Publish_Clsu01 200567

ขอแจ้ง “ปิด” ให้บริการ สำนักหอสมุดกลางและหอสมุด 3 วิทยาเขต

📢 ขอแจ้ง "ปิด" ให้บริการสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด 3 วิทยาเขต วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567เนื่องจากจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักหอสมุดกลางและหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567✨ ขออ

01

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ : พระกรณียกิจด้านดุริยางคศิลป์“คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ดนตรีไทย” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าจิตร เจริญ ทรงเป็นอัจฉริยะศิลป

04-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 📢 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล6 พ.ค. 67 ชดเชยวันฉัตรมงคล10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา23 - 24 พ.ค. 67 โครงการสัมมนาบุคลากร ✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16

04-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 📢 6 เม.ย. 67 วันจักรี8 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวันจักรี12 เม.ย. 67 วันหยุดพิเศษ (ตามมติ ครม.)13 - 16 เม.ย. 67 วันสงกรานต์ ✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.✨ ปิดบ

Publish_Clsu 130367-2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย” วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพ

Publish_Clsu 060367-2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ” วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดห

03-67

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯประจำเดือนมีนาคม 2567 📢- ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนมีนาคม -✨ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.✨ ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทย

publish_clsu_01-230167

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ :- https://job.su.ac.th/pdf/48_70_2_1705983609.pdf - https://job.s