พี่ชวนกรีน

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวัน Open House 2024

พี่ชวนกรีน เนื่องในวัน Open House 2024 หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของหอสมุดและกิจกรรมให้ความรู้ด้านกา

ปกขนาด 11.11

รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day”กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ 8-10 กรกฎาคม 2567

รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day” เปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ 8-10 กรกฎาคม 2567 รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ตลอด 3 วันที่ผ่านมาหอสมุดขอขอบคุณ คณาจารย

ปกขนาด 11.11 (4)

พิธีมอบหนังสือทรงพระนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พิธีมอบหนังสือทรงพระนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 หม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ได้กรุณามอบหนังสือทรงพระนิพนธ์ และภาพ

ปกขนาด 11.11

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิท

ปกขนาด 11.11 (3)

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place”

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place” ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รับมอบโล่รางวัล “Gale Top

ลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs ขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้อยลง เลิกใช้ การคัดแยกเพื่อกำจัดให้ถูกต้อง วันนี้หอสมุดวังท่าพระจึงขอแนะนำวิธีการลดขยะด้วยหลัก 3Rs ดังนี้ 🤏 Reduce ใช้น้อยหร

4ป-04

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป.

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป. การประหยัดไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อช่วยกันปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน, ลดปริมาณการนำเข้าพลังงานในระดับประเทศ, อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแว

ลดก๊าซเรือนกระจก

4 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

4 วิธีลด ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน คำที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ทุกวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จากสภาพอากาศที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา โลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกป

ปกขนาด 11.11 (4)

หอสมุดวังท่าพระเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตวังท่าพระ ตลิ่งชัน และพื้นที่ส่วนข

ปกขนาด 11.11 (9)

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ วันที่ 28 เมษายนเป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือที่หลาย ๆ ท่านขนานพระนามของท่านว่า “นายช่างใหญ