กิจกรรมเสวนาSwarovski Innovation and Trend Talk – Fall/Winter 2024-25

กิจกรรมเสวนา Swarovski Innovation and Trend Talk - Fall/Winter 2024-25

Swarovski Innovation and Trend Talk - Fall/Winter 2024-25

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทยจำกัด) จำกัด ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเสวนา Swarovski Innovation and Trend Talk – Fall/Winter 2024-25 ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ. นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ  

ภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด, การเสวนาสำรวจแนวโน้มการออกแบบในปี 2024-25 และกิจกรรม workshop สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสร้างสรรค์ ภายใต้โจทย์ design sustainibility โดยตลอดทั้งกิจกรรมได้รับความสนใจและมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง 

**สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.