10.7.67

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ “มนุษย์หญิงเหล็กสั่งสอนบทเรียนต่อชายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาน้ำเป็นพิษด้วยการสาปให้เป็นปลา” (หน้า 41)ยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล

4.7.67

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “นโยบายสิ่งแวดล้อม คือการให้ความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ โดยเกิดจากผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม” (หน้า 3)นำเสนอมุมมองของการบริหารรัฐกิจเพื่อให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และพัฒนาการที่ปรากฏทั้งในเชิงวิชาการและตัวอย่างบางกร

3.7.67

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “บางคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเมื่อหูตาสว่าง แต่บางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา” (หน้า 134)เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น 0.8 องศา ภาวะพลิกผันมาถึงเร็วกว่าที่คิด จากข้อมูลล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอีกไม่ถึง 10 ปี

ปกขนาด 11.11

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิท

แจกผักปลอดสาร02

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม”

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม" แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน "พี่พร้อม"วันนี้ “พี่พร้อม” มีผลผลิตจากสวน “พี่พร้อม” มากแจกฟรีค่า ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ก็สามารถมารับไปได้เลย ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจัน

ลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs ขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้อยลง เลิกใช้ การคัดแยกเพื่อกำจัดให้ถูกต้อง วันนี้หอสมุดวังท่าพระจึงขอแนะนำวิธีการลดขยะด้วยหลัก 3Rs ดังนี้ 🤏 Reduce ใช้น้อยหร

วันสิ่งแวดล้อมโลก01.3

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱 5 มิถุนายน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เหล่า “พี่พร้อม” ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และจัดพื้นที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เตรียมต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาท

4ป-04

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป.

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป. การประหยัดไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อช่วยกันปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน, ลดปริมาณการนำเข้าพลังงานในระดับประเทศ, อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแว

15.05.67

มากไปไม่ยั่งยืน

มากไปไม่ยั่งยืน “ชะตากรรมได้นำคุณและฉันมาอยู่ตรงทางแยกแห่งประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม” (หน้า 134)หนังสือที่พูดถึงโลกร้อนได้แปลกใหม่ที่สุด นักเขียนย้อนไปถึงอารยธรรมเมโปเตเมีย ทุ่งข้าวโพดอันไพศาล ขยะที่เราทิ้ง ปลาที่เรากิน พลังงาน

ลดก๊าซเรือนกระจก

4 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

4 วิธีลด ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน คำที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ทุกวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จากสภาพอากาศที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา โลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกป