หอสมุดวังท่าพระเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตวังท่าพระ ตลิ่งชัน และพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยมีวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเป็นผู้ให้ความรู้ และได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้

📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต
✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
📲 Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

📍หอสมุดวังท่าพระ
FB : หอสมุดวังท่าพระ
https://www.facebook.com/SUlibrary/
เว็บไซต์: www.thapra.lib.su.ac.th
โทร. 089-3059949
Instagram: suthapralibrary
https://instagram.com/suthapralibrary
Youtube: https://www.youtube.com/@thaprapalacelibrary

📍หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Email: sus.ref2011@gmail.com
FB : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/suslibrary/
โทร. 081-3272881
Instagram : suslibrary
https://instagram.com/suslibrary
Twitter : suslibrary
เว็บไซต์: http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok: snc_lib

📍หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
https://www.facebook.com/libsup/
โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007
Instagram: LIBSUP1
Twitter: SUPLIB1
Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.