Clsu_ 010467

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวภรภัค เจติรักษ์ (เนม)ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและทรัพยากรองค์การ สำนักงานสำนักหอสมุดกลางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน ...

431777808_919800449937984_7379152474515212982_n

เริ่มแล้ววว กิจกรรม ยืมไม่อั้น “คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว”

เริ่มแล้ววว กิจกรรม ยืมไม่อั้น "คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว" เริ่มกิจกรรม : 15 มีนาคม 2567 กำหนดส่งคืน : 8 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรร ...

Clsu_01 290367

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566" จากสมาคมห้องสมุดแห่งปร ...

431760425_801126558719133_4792892196317755694_n

Prolong: โพรโมชันยืมยาว จำนวนเล่มเท่าเดิม เพิ่มจำนวนวัน

"Prolong : โพรโมชันยืมยาว จำนวนเล่มเท่าเดิม เพิ่มจำนวนวัน" พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน "Sustainable Development"พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถ ...

Clsu_01 260367

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ

ท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และเป็นประธานคณะดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานในวันที่ 26 มีนาคม 2567  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมช ...

Publish_Clsu 130367-2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย” วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพ ...

Publish_Clsu 060367-2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ” วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดห ...

Clsu_01 200367

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่2/67 โดยมีท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดำ ...

432057170_724871186494361_4497687788366937190_n

“ยืมไม่อั้น” เริ่มแล้ว

“ยืมไม่อั้น” เริ่มแล้วจ้า ☺️ วันนี้ “ยืมไม่อั้น” เปิดรับสมัครและเริ่มยืมวันแรกนะคะ ก่อนกลับบ้านในช่วงปิดเทอมนี้ “พี่พร้อม” ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรม “ยืมไม่อั้น” ที่ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม อ่านกันแบบสบาย ๆ เพราะตัว ...

431935915_721054060209407_8676952571186160886_n

ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้

ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้ ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่รักการอ่าน หากชอบหนังสือเล่มไหน หรืออยากอ่านเรื่องอะไร สามารถเสนอซื้อเข้ามาได้ที่...🔸เว็บไซต์หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์🔶http://ww ...