Clsu_01_web-270966

โครงการ SULIB จากปัจจุบันเพื่อวันข้างหน้า(เกษียณอย่างเกษม)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ SULIB จากปัจจุบันเพื่อวันข้างหน้า(เกษียณอย่างเกษม) ปี พ.ศ.2566วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00- 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยผู้ช่ว ...

Clsu_01_web 250966

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงาน สำนักหอสมุดกลาง)

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสน ...

Clsu_01_Web 140966

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงาน สำนักหอสมุดกลาง)

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น คณะกรรมก ...

ลดขนาด-ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

Clsu_01_web 210866

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจ ...

โครงการ Library Talks มาวางแผนภาษี ด้วยเทคนิคดีๆ กันเถอะ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนน้องๆ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปมาสร้างเกราะ เสริมทักษะ ความรู้ด้านการเงินฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการ Library Talks มาวางแผนภาษี ด้วยเทคนิคด ...

366011842_601449185503229_5995489039124442876_n

อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)

อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)อีบุ๊ก มาจากคำภาษาอังกฤษว่า e-book ซึ่งย่อมาจากคำว่า electronic book คำนี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่ง ...

366284349_671397955025328_5688799207358513170_n

แจ้งปิดบริการ หอสมุดวังท่าพระ

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน วันที่ 12 สิงหาคม 2566 หอสมุดวังท่าพระ ปิดบริการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันที่ 14 สิงหาคม 2566หอสมุดวังท่าพระ ปิดบริการ ...

Clsu_00_web 3-08-66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง)

ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ ก ...

Publish_clsu_01-25-07-66

แจ้งปิดทำการ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แต่เนื่องจาก ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงขอแจ้งปิดทำการ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ในวันจ ...