พี่ชวนกรีน

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวัน Open House 2024

พี่ชวนกรีน เนื่องในวัน Open House 2024 หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการของหอสมุดและกิจกรรมให้ความรู้ด้านกา

ปกขนาด 11.11

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิท

ลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs ขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้อยลง เลิกใช้ การคัดแยกเพื่อกำจัดให้ถูกต้อง วันนี้หอสมุดวังท่าพระจึงขอแนะนำวิธีการลดขยะด้วยหลัก 3Rs ดังนี้ 🤏 Reduce ใช้น้อยหร

4ป-04

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป.

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป. การประหยัดไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อช่วยกันปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน, ลดปริมาณการนำเข้าพลังงานในระดับประเทศ, อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแว

ลดก๊าซเรือนกระจก

4 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

4 วิธีลด ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน คำที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ทุกวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จากสภาพอากาศที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา โลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกป

ปกขนาด 11.11 (1)

รวมภาพกิจกรรม Green  ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024 

รวมภาพกิจกรรม Green ภายในงาน CreativeMatters & Art Book Fair 2024  เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม Creative Matters & Art Book Fair 2024 เปิดวังมหกรรมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 มีการออกร้านจำหน่ายหนั

พี่ชวนกรีน

“พี่ชวนกรีน Corner” มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ

"พี่ชวนกรีน Corner" มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน "Sustainable Development"พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒน