ปก1.11

วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390 – 2470

วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390-2470 ความเปลี่ยนแปลงในสังคมสยามเพื่อก้าวไปสู่ความ “ศิวิไลซ์” เกิดวัตถุงานศิลปะและงานออกแบบขึ้นมากมายหลายชิ้น เป็นจุดเริ่มต้น เป็นต้นแบบ เป็นเครื่องบันทึกเหต ...