Library News

News, Announcements and Activities

  • ข่าวประกาศ
  • หอสมุดวังท่าพระ
  • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
  • สำนักงาน สำนักหอสมุดกลาง
  • หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “ปิดบริการ”

July 18, 2024/

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “ปิดบริการ” หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “ปิดบริการ” 20 กรกฎาคม 2567- วันอาสาฬหบูชา21 – 22 กรกฎาคม 2567– วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชย โดยเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo?fbid=779920690989410&set=a.697964859184994…

SULIB KM Day

July 17, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ SULIB KM Dayเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่จำเป็นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ และเป็นการสนับสนุน สร้างกลไกให้เกิดการแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนางานให้กับบุคลากรวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5…

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research: ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

July 16, 2024/

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research: ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research: ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์…

รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day”กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ 8-10 กรกฎาคม 2567

July 14, 2024/

รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day” เปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ 8-10 กรกฎาคม 2567 รวมภาพบรรยากาศงาน “Open House Wizard Day”  กิจกรรมเปิดบ้านหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567…

พิธีมอบหนังสือทรงพระนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

July 12, 2024/

พิธีมอบหนังสือทรงพระนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 หม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ได้กรุณามอบหนังสือทรงพระนิพนธ์ และภาพฝีพระหัตถ์ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ให้แก่หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี หม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนาริสา ทับทิม

July 11, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 💐 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนาริสา ทับทิม 💐งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง “บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ”จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และที่ประชุม ก.บ.ม.…

👩🏻‍💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน กรกฎาคม 2567)

July 11, 2024/

💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน กรกฎาคม 2567) ❤️‍🔥EBSCO Quiz ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 มาแล้วค่า!! 👩🏻‍💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz…

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.2

July 10, 2024/

👩🏻‍💻ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.2 วันนี้พี่พร้อมมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ มาแนะนำต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Elsevier โดยบอกรับไว้ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 🟧 ฐานข้อมูล Knovel eBooksหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งสำนักหอสมุดกลางจัดซื้อ จำนวนกว่า…

💘 I Library You: รวมภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นภายในงาน “เปิดบ้านพี่พร้อม 2024”

July 5, 2024/

💘 I Library You: รวมภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นภายในงาน “เปิดบ้านพี่พร้อม 2024” “พี่พร้อม” ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับน้องนักศึกษาใหม่ทุกคนตลอด 5 วันที่ผ่านมา บรรยากาศการเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหวนกลับมาอีกครั้ง และประตูของหอสมุดฯ พร้อมเปิดกว้างรอให้บริการน้อง ๆ ทุกคนเสมอ📚“พี่พร้อม” ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่าลืมแวะมาทักทายกันบ่อย…

💘 I Library You: น้องอยากอ่าน “พี่พร้อม” ซื้อให้

July 4, 2024/

💘 I Library You: น้องอยากอ่าน “พี่พร้อม” ซื้อให้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาที่รักการอ่านทุกคน สามารถเสนอซื้อหนังสือได้ ตลอดปีการศึกษา เพียงแค่ต้องการให้หอสมุดฯ มีหนังสือเล่มไหน เรื่องอะไร ก็เสนอกันเข้ามาได้เลยนะคะ โดยสามารถเสนอซื้อหนังสือได้ที่🔸เข้าไปที่เว็บไซต์หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์🔸http://www.snc.lib.su.ac.th คลิกที่ Suggest…

Creative Learning Ecosystem

July 4, 2024/

ยินดีต้อนรับ #Dek67 น้องใหม่ศิลปากร #SU81 ค่ะ🎊🎊สำนักหอสมุดกลางขอแนะนำการพัฒนาและบริการของหอสมุดทุกวิทยาเขต ผ่านคลิปด้านล่างค่ะ เราทำงานและให้บริการภายใต้ Creative Learning Ecosystem เพื่อให้ SULIB เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็น Green Library พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ♻️🟢รวมบริการทั้งหมด ไว้ที่นี้💻 https://lib.su.ac.th…

💘 I Library You: “พี่พร้อม” มีไลน์จะบอก!!!

July 3, 2024/

💘 I Library You: “พี่พร้อม” มีไลน์จะบอก!!! 📣“พี่พร้อม” ขอเชิญชวน Add Line official ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ… 🪪 บัตรผู้เข้าใช้บริการแบบดิจิทัล📓 ยืมหนังสือผ่านเครื่อง Smart Self-check🔔 รับการแจ้งเตือนหนังสือก่อนถึงกำหนดส่ง💌…

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

July 2, 2024/

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการสังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ https://job.su.ac.th/pdf/130_197_2_1719908721.pdf https://job.su.ac.th/   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรwebsite : https://lib.su.ac.thFB : https://www.facebook.com/suclibfan/Line official : https://bit.ly/3MGwGdsTel : 034-255-806 Click to…

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนกรกฎาคม 2567

July 2, 2024/

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนกรกฎาคม 2567 ช่วงเวลาทำการ ช่วงเปิดภาคการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.30 – 19.30 น. | วันเสาร์ –…

💘 I Library You: 10 สถานที่ในทับแก้ว ที่ Freshy ไม่ควรพลาด!

July 2, 2024/

💘 I Library You: 10 สถานที่ในทับแก้ว ที่ Freshy ไม่ควรพลาด! “พี่พร้อม” ต้อนรับทุกคนด้วย 10 สถานที่ในทับแก้วที่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ไม่ควรพลาด มุมนั้นก็ดี โซนนี้ก็ปัง บริเวณนี้ก็ต้องเช็คอิน ก้าวเข้าสู่รั้วทับแก้วแล้วถ้าไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองคงน่าเสียดายแย่ “พี่พร้อม”…

📝ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการด้านทรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

July 1, 2024/

📝ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการด้านทรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอความร่วมมือจาก อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบแบบสำรวจการใช้งานทรัพยากรทางด้านวิชาการ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2567) 📍ท่านสามารถตอบแบบสำรวจการใช้งานฯ ได้ที่ :…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

July 1, 2024/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 📢 20 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี21 ก.ค. 67 วันอาสาฬหบูชา22 ก.ค. 67 วันเข้าพรรษา28 ก.ค. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

💘 I Library You: Freshman 2024

June 26, 2024/

💘 I Library You: Freshman 2024 เมื่อภาคการศึกษาใหม่มาถึงประตูรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดออกเพื่อรอต้อนรับน้อง ๆ อีกครั้ง “พี่พร้อม” และ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์” ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พบปะกับน้อง ๆ “นักศึกษาใหม่” ในภาคการศึกษา 1/2567 และ “พี่พร้อม” ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้มากมาย…

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้แล้ว! ไม่ต้องรอเปิดเทอม ! ง่าย ๆ เพียงแค่ …

June 26, 2024/

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้แล้ว! ไม่ต้องรอเปิดเทอม ! ง่าย ๆ เพียงแค่ … 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชชั่น SU Smart Plus2. คลิกที่เมนู บัตรนักศึกษา3. ใช้บัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มาสแกนเพื่อเข้าใช้บริการหอสมุดฯ ได้เลย! ลิ้งก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ…

แนะนำบริการหอสมุดฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร

June 26, 2024/

แนะนำบริการหอสมุดฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโโลยีการเกษตร ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร ที่เชิญหอสมุดฯ ไปให้ความรู้ในการเข้าใช้บริการหอสมุดฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนบริการต่างๆ ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ ห้อง ว2207 อาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ยินดีที่ได้รู้จัก…

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ SULIB The New gen

June 26, 2024/

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ SULIB The New genวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ จากโครงการ Silpakorn Summer School 2024 by the Faculty of Arts (INBOUND)

June 25, 2024/

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ จากโครงการ Silpakorn Summer School 2024 by the Faculty of Arts (INBOUND) “พี่พร้อม” บรรยายและนำชมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทั้ง 2 อาคาร คือ อาคารหอสมุดฯ…

ขอเชิญทดลองใช้งาน Scopus AI

June 24, 2024/

ขอเชิญทดลองใช้งาน Scopus AI สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทดลองใช้งาน Scopus AI ตั้งแต่บัดดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สามารถทดลองใช้งานได้ที่ : https://www.scopus.com/ เลือกแท็บ…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567

June 21, 2024/

“พี่พร้อม” บอกข่าว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 “พี่พร้อม” บอกข่าวหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ดังนี้…

คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงาน

June 20, 2024/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้รับการตอนรับเป็นอย่างดี จาก อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง…

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”

June 19, 2024/

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด” ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”…

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)”

June 14, 2024/

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 หอสมุดฯ…

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนมิถุนายน 2567 #6

June 13, 2024/

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนมิถุนายน 2567 ช่วงเวลาทำการเปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ วันหยุดวันที่ 3 มิ.ย. 67 ปิดบริการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี *…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จาก Ton Thang University ประเทศเวียดนาม ในโครงการ Silpakorn Summer School 2024

June 12, 2024/

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จาก Ton Thang University ประเทศเวียดนาม ในโครงการ Silpakorn Summer School 2024 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จาก Ton Thang University ประเทศเวียดนาม ในโครงการ…

โครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

June 12, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล…

บรรณารักษ์คัดมาให้แล้ว 6 หนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน

June 11, 2024/

บรรณารักษ์คัดมาให้แล้ว 📚6 หนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 1. เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ / บรรณาธิการ สุไลพร ชลวิไล http://www.opac.lib.su.ac.th:80/record=b1450372 2. การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ / เจษฎา นกน้อย.…

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

June 10, 2024/

กิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก หอสมุดวังท่าพระจัดกิจกรรม “พี่ชวนกรีน” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร…

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place”

June 7, 2024/

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรางวัล “Gale Top Usage Award 3rd Place” ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รับมอบโล่รางวัล “Gale Top Usage Award…

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม”

June 7, 2024/

แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม” แจกฟรี! ผักปลอดสารจากสวน “พี่พร้อม”วันนี้ “พี่พร้อม” มีผลผลิตจากสวน “พี่พร้อม” มากแจกฟรีค่า ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก ก็สามารถมารับไปได้เลย ที่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งวันนี้เรามี ใบกะเพรา ใบชะพลู และใบมะกรูด…

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs

June 7, 2024/

ช่วยโลกลดขยะด้วยหลัก 3Rs ขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้อยลง เลิกใช้ การคัดแยกเพื่อกำจัดให้ถูกต้อง วันนี้หอสมุดวังท่าพระจึงขอแนะนำวิธีการลดขยะด้วยหลัก 3Rs ดังนี้ 🤏 Reduce ใช้น้อยหรือลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และโฟมที่กำจัดยาก วิธีการลดง่าย ๆ ด้วยการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้า ใช้แก้วส่วนตัว พกกล่องใส่อาหาร หรือเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…

👩🏻‍💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567)

June 6, 2024/

💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) 👼🏻สายจุ่มห้ามพลาด! EBSCO x Baby Molly 👩🏻‍💻“พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

June 6, 2024/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/130_176_1_1717641551.pdf https://job.su.ac.th/ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรwebsite : https://lib.su.ac.thFB : https://www.facebook.com/suclibfan/Line official :…

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱

June 5, 2024/

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌱 5 มิถุนายน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เหล่า “พี่พร้อม” ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และจัดพื้นที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เตรียมต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาทั้งน้องเฟรชชี่ และพี่ชั้นปีต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม แล้วอย่าลืมแวะมานั่งผ่อนคลาย สบายอารมณ์ มองฟ้า มองน้ำ…

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Creative and Smart learning

June 5, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Creative and Smart learning ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,971,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 มิถุนายน…

SMART Ageing👨🏻‍🦳

June 4, 2024/

SMART Ageing 👨🏻‍🦳 “พี่พร้อม” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

June 4, 2024/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567  3 มิ.ย. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี✨ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.✨ ปิดบริการ : วันเสาร์…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการเดือนมิถุนายน 2567

June 1, 2024/

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการเดือนมิถุนายน 2567 “พี่พร้อม” บอกข่าว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ 👉 อาคารหอสมุดฯ🕣 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น.🕖 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.👉 อาคารหม่อมหลวงปิ่น…

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate

May 31, 2024/

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate 📢ข่าวดี ! ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทดลองใช้งานโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ : iThenticate plagiarism detection (ครอบคลุมผลงานวิชาการจาก Crossref,…

หอสมุดวังท่าพระปิดให้บริการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

May 29, 2024/

📌แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านหอสมุดวังท่าพระปิดให้บริการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 60 ปีหอสมุดตั้งแต่เวลา 8.30- 13.00 น.และจะเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ***ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญกับหอสมุดได้ ด้วยการบริจาคผ่านระบบ E-Donation พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า…

ต้องการหนังสือใหม่ ทำไงดี!! เปิดเทอมแล้วต้องการให้ห้องสมุดสั่งหนังสือให้

May 28, 2024/

ต้องการหนังสือใหม่ ทำไงดี!! เปิดเทอมแล้วต้องการให้ห้องสมุดสั่งหนังสือให้ ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์ bit.ly/3wYfj1F หรือส่งรายชื่อหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหอสมุดฯ สอบถามข้อมูลโทร 318002 หากเล่มไหนต้องการใช้/ อ่านด่วน แจ้งได้ หอสมุดฯ จะรีบทำตัวเล่มให้ภายใน 1 วันทำการ…

โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

May 25, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กล่าวเปิดโครงการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง แนวทางการรบริหารงานของสำนักหอสมุดกลาง วาระที่ 2 และกิจกรรมสัมพันธ์จากคณะวิทยากรภายนอก โดย เดอะพาเวอร์ทีม /กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์…

ขอแจ้ง “ปิด” ให้บริการ สำนักหอสมุดกลางและหอสมุด 3 วิทยาเขต

May 20, 2024/

📢 ขอแจ้ง “ปิด” ให้บริการสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด 3 วิทยาเขต วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567เนื่องจากจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักหอสมุดกลางและหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 พฤษภาคม…

ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate

May 18, 2024/

✅ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทดลองใช้งานโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ : iThenticate plagiarism detection (ครอบคลุมผลงานวิชาการจาก Crossref, Crossref Posted Content, Internet,…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “ปิดบริการ”

May 16, 2024/

📣 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “ปิดบริการ” “พี่พร้อม” ขอแจ้งวันปิดบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา23-24 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาบุคลากร 🔍 สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=745971414384338&set=pb.100069144581940.-2207520000&type=3 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่Email :…

Fight to Fit ภารกิจพิชิต Calorie

May 15, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Fight to Fit ภารกิจพิชิต Calorieเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรด้าน– หลักการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นรินทรา จันทศร– อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารบำบัดโรค หลักการคำนวณวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ หนูสวี– เทคนิคการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยากรโดย อาจารย์…

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป.

May 15, 2024/

ประหยัดไฟง่าย ๆ กับ 4 ป. การประหยัดไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อช่วยกันปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือน, ลดปริมาณการนำเข้าพลังงานในระดับประเทศ, อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก หอสมุดวังท่าพระได้รวบรวมวิธีการประหยัดไฟซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธี 4 ป.ดังนี้ 💡 “ปิด” ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ❄ “ปรับ”…

4 วิธีลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

May 14, 2024/

4 วิธีลด ก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน คำที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี ทุกวันนี้ดูเหมือนสถานการณ์จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จากสภาพอากาศที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา โลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซที่ว่าถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) จากรถยนต์ การผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซมีเทน(CH4) จากของเสีย จากสัตว์เลี้ยง…

เล่าเรื่องเมืองเพชร : พระนครคีรี เขาวัง

May 13, 2024/

เล่าเรื่องเมืองเพชร : พระนครคีรี เขาวัง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพม่าไว้ รวมทั้งมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการเป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสามารถแบ่งเป็น 3 เขต คือเขตภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก เป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำบริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด เพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน มีเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรบุรีและเขตที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย…

หอสมุดวังท่าพระเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

May 9, 2024/

หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำวิทยาเขตวังท่าพระ ตลิ่งชัน และพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ…

โครงการอธิการบดีสัญจร ประจำปี 2567

May 9, 2024/

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบปะคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด “โครงการอธิการบดีสัญจร” เพื่อสื่อสารการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการเตรียมพร้อมการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 8 พฤษภาคม…

SULIB บอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่1 ปี 2567

May 9, 2024/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และอาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบปะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง หัวข้อ “SULIB บอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่1 ปี 2567” เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ วันพุธที่…

ACS Read & Publish

May 8, 2024/

ACS Read & Publish สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “ACS Read & Publish Agreement : User Training for Thailand Consortium” จัดโดยบริษัท…

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

May 7, 2024/

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ : พระกรณียกิจด้านดุริยางคศิลป์“คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ดนตรีไทย” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าจิตร เจริญ ทรงเป็นอัจฉริยะศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และทรงมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรมแทบทุก แขนง ดุริยางคศิลป์ เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ แต่ช่วงแรกเป็นการศึกษาด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2422 มีการแสดงละครเรื่อง…

วรรณกรรมสำหรับวันนักเขียนไทยในมุม #SUTLIBRECOMMEND

May 3, 2024/

วรรณกรรมสำหรับวันนักเขียนไทยในมุม #SUTLIBRECOMMEND 5 พฤษภาคม ของทุกปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็นวันนักเขียนไทย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาขับเคลื่อนวงการหนังสือและสิ่งพิมพ์ตลอดมา พี่ห้องสมุดจึงได้รวบรวมหนังสือในมุมหนังสือแนะนำ โดยคัดวรรณกรรมสร้างสรรค์หลายประเภท ทั้ง นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง รวมถึง E-Book และวิทยานิพนธ์จากคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้นักอ่านได้ใจฟูกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ แวะมาอ่านกันเยอะ…

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนพฤษภาคม 2567

May 3, 2024/

ปฏิทินหอสมุดวังท่าพระ เดือนพฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาทำการ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ * วันที่ 3 พ.ค. 67 ปิดบริการ เวลา…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

May 1, 2024/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 📢 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล6 พ.ค. 67 ชดเชยวันฉัตรมงคล10 พ.ค. 67 วันพืชมงคล22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา23 – 24…

รับสมัครสอบคัดเลือก บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

April 30, 2024/

WE’RE HIRING SULIB TEAMสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราสังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายละเอียด https://job.su.ac.th/pdf/130_1_1714462233.pdf เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://job.su.ac.th/โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงาน…

“พี่พร้อม” บอกข่าวแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567“พี่พร้อม” บอกข่าว

April 26, 2024/

“พี่พร้อม” บอกข่าวขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ 👉 อาคารหอสมุดฯ🕣 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น.🕖 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.👉 อาคารหม่อมหลวงปิ่น…

โครงการฝึกอบรม Financial Literacy

April 25, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรม Financial Literacy ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินการลงทุน วิทยากรโดย คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์…

ประชาสัมพันธ์ ‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼

April 25, 2024/

ประชาสัมพันธ์ ‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼🚨 มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีนโยบายให้ข้าราชการบำนาญหรือบุคคลในครอบครัว ยืนยันตัวตนหรือแก้ไขข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แต่อย่างใด 🚫 ไม่พูดคุย ไม่โหลด ไม่กดลิงก์ และไม่บอกข้อมูลส่วนตัว 🚫สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่📞 กองทรัพยากรมนุษย์ 02-849-7546📞 กองคลัง 02-849-7526📞 กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 Click…

Workshop การเรียนรู้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไม้

April 24, 2024/

Workshop องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไม้ เมื่อวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567 หอสมุดวังท่าพระ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและออกแบบงานไม้สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประกอบองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากงาน “สุนทรียะในงานไม้สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” นิทรรศการที่ให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ภูมิปัญญาของช่างในอดีต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่3/67

April 23, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่3/67 โดยมีท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น…

“พี่พร้อม” ชวนตอบแบบสอบถาม📝

April 17, 2024/

“พี่พร้อม” ชวนตอบแบบสอบถาม📝 ขอชวนผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ตอบ “แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง และงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน และนำความคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุง/พัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น🤗 📌 มาร่วมแสดงความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจ ได้ที่ – สำนักหอสมุดกลาง: https://forms.office.com/r/6Gz2NKPMcv?origin=lprLink – งานจดหมายเหตุ:…

พี่พร้อมขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

April 8, 2024/

พี่พร้อม ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.1 วันนี้ “พี่พร้อม” ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ เพื่อให้รู้จักและเข้าใช้งานกันนะคะ สำหรับฐานข้อมูลแรกที่จะมาแนะนำกัน เป็นฐานข้อมูลของบริษัท Gale Cengage ซึ่งมีหลายฐานข้อมูล ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การศึกษา…

“พี่พร้อม” บอกข่าวการให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567

April 1, 2024/

“พี่พร้อม” บอกข่าวการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567 ดังนี้ 💚 หอสมุดฯ เปิดบริการทั้ง 2…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

April 1, 2024/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 📢 6 เม.ย. 67 วันจักรี8 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวันจักรี12 เม.ย. 67 วันหยุดพิเศษ (ตามมติ ครม.)13 – 16 เม.ย.…

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

April 1, 2024/

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวภรภัค เจติรักษ์ (เนม)ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและทรัพยากรองค์การ สำนักงานสำนักหอสมุดกลางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรwebsite : https://lib.su.ac.thFB :…

เริ่มแล้ววว กิจกรรม ยืมไม่อั้น “คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว”

March 30, 2024/

เริ่มแล้ววว กิจกรรม ยืมไม่อั้น “คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว” เริ่มกิจกรรม : 15 มีนาคม 2567 กำหนดส่งคืน : 8 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม…

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล

March 29, 2024/

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร สำนักหอสมุดกลาง…

Prolong: โพรโมชันยืมยาว จำนวนเล่มเท่าเดิม เพิ่มจำนวนวัน

March 28, 2024/

“Prolong : โพรโมชันยืมยาว จำนวนเล่มเท่าเดิม เพิ่มจำนวนวัน” พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน “Sustainable Development”พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาและการรักษาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ต่อไปในอนาคต โดยไม่ให้เกิดผลกระทบคนรุ่นหลังภายภาคหน้า เพื่อให้เราอยู่บนโลกใบนี้ไปด้วยกันนาน ๆหอสมุดวังท่าพระ จัดโครงการ Prolong :…

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ

March 26, 2024/

ท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และเป็นประธานคณะดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานในวันที่ 26 มีนาคม 2567  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี…

“พี่พร้อม” ชวนน้องมาแยกขยะก่อนทิ้ง !!!

March 25, 2024/

“พี่พร้อม” ชวนน้องมาแยกขยะก่อนทิ้ง วันนี้ “พี่พร้อม” จะพาทุกคนไปรู้จักประเภท และการแยกขยะที่ถูกวิธีกันค่ะ ถังขยะที่เราเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งได้ออกเป็น 4 สี 4 ประเภท ได้แก่ 🟦 สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป (GENERAL WASTE)🟩 สีเขียว…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย”

March 22, 2024/

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพถ่าย” วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ”

March 22, 2024/

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเทคนิคและงานบริการจดหมายเหตุ” วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 436 209-59 การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดย ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่2/67

March 22, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่2/67 โดยมีท่านอาจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น…

Midnight Library🌜

March 20, 2024/

🌜Midnight Library 🌘 ช่วงใกล้สอบ Final แบบนี้ “พี่พร้อม” ใจดีขยายเวลาเปิดบริการ ชวนมาอ่านหนังสือกันยาว ๆ ไปจนถึงเที่ยงคืน 🌔 📌 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11-29 มีนาคมนี้ *เฉพาะอาคารหอสมุดฯ พระราชวังสนามจันทร์ ⭕️ ชวนมานั่งอ่านหนังสือในหอสมุดฯ…

“ยืมไม่อั้น” เริ่มแล้ว

March 20, 2024/

“ยืมไม่อั้น” เริ่มแล้วจ้า ☺️ วันนี้ “ยืมไม่อั้น” เปิดรับสมัครและเริ่มยืมวันแรกนะคะ ก่อนกลับบ้านในช่วงปิดเทอมนี้ “พี่พร้อม” ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรม “ยืมไม่อั้น” ที่ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม อ่านกันแบบสบาย ๆ เพราะตัวเล่มส่งคืนเปิดเทอมกันเลยจ้า ! 🔹สิทธิพิเศษเช่นนี้จัดให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีเครดิตดีทุกท่าน🔹🔺สำหรับนักศึกษาที่เป็นปีจบการศึกษาตามหลักสูตร…

ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้

March 14, 2024/

ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้ ชอบเรื่องไหนบอกมา “พี่พร้อม” จัดให้ สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่รักการอ่าน หากชอบหนังสือเล่มไหน หรืออยากอ่านเรื่องอะไร สามารถเสนอซื้อเข้ามาได้ที่… 🔸เว็บไซต์หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์🔶 http://www.snc.lib.su.ac.th/…/index…/suggest-a-purchase/ หรือ 🔹Scan QR code🔹 ที่ภาพได้เลยค่ะ  …

ชวนไป Shopping Book กัน!!!

March 12, 2024/

ชวนไป Shopping Book กัน!!! “พี่พร้อม” มากับกิจกรรมดี ๆ อยากชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไป Shopping Book Tour ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่…

หอสมุดวังท่าพระปิดบริการ

March 8, 2024/

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน วันที่ 8 มีนาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการฉีดพ่นสารเคมีประจำเดือนเพื่อกำจัดและป้องกันแมลงทำลายหนังสือ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่านที่ต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติหน้าหอสมุดฯ หากมีค่าปรับสามารถ Inbox สอบถามช่องทางการชำระไว้ด้เลยค่ะ ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขตรับรู้ข่าวสารก่อนใคร…

พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาในหัวข้อ “สุนทรียะในงานไม้สถาปัตยกรรม ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ”

March 8, 2024/

พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาในหัวข้อ “สุนทรียะในงานไม้สถาปัตยกรรม ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ”        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเปิดงานสุนทรียะในงานไม้สถาปัตยกรรม ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี…

“พี่พร้อม” มีพจนานุกรมฯ ให้ยืมช่วงสอบ

March 7, 2024/

“พี่พร้อม” มีพจนานุกรมฯ ให้ยืมช่วงสอบ ใกล้สอบแล้ว นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ยืมพจนานุกรมฯ เพื่อใช้ในการสอบ สามารถหยิบตัวเล่มแล้วนำมากรอกแบบฟอร์มฯ เพื่อยืมออกได้ค่ะ โดยสามารถยืมได้ 1 วัน (ยืมและคืนภายในวันเดียวกัน) สนใจยืมพจนานุกรมฯ สามารถมาติดต่อขอยืมได้ที่ บริการสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ค่ะ พิเศษสำหรับช่วงสอบเท่านั้นนะคะ Click…

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

March 6, 2024/

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวกณิศ ยะโพ (กณิศ)ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัด งานนโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรwebsite : https://lib.su.ac.thFB :…

ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567

March 1, 2024/

📢ปฏิทินวันหยุด สำนักงานสำนักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุฯประจำเดือนมีนาคม 2567 📢– ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนมีนาคม –✨ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.✨ ปิดบริการ : วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์…

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

March 1, 2024/

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวเพ็ญธิภา ศรีรัตนไพฑูรย์ (แนทตี้)ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรwebsite : https://lib.su.ac.thFB : https://www.facebook.com/suclibfan/Line official :…

“พี่พร้อม” บอกข่าวเดือนมีนาคม 2567

March 1, 2024/

“พี่พร้อม” บอกข่าวเดือนมีนาคม 2567 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้🗓️ ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2567•อาคารหอสมุดฯ•🕠 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น.🔘 เสาร์ –…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่2

February 29, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง(ครั้งที่2) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO 2017 และนำความรู้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.…

ขยะแลกของ by “พี่พร้อม”

February 22, 2024/

ขยะแลกของ by “พี่พร้อม” 🪴🌎 “พี่พร้อม” ชวนน้อง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ด้วยการนำขวดเปล่ามาแลกของกลับไป ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก มีค่า อย่าทิ้ง!!! ♻️มาช่วยกันลดขยะด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยแนวคิด 3R “ลดใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิวา ฝ่ายดี

February 20, 2024/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 💐 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิวา ฝ่ายดี 💐บุคลากรงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน”จากที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 และที่ประชุม…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ #2

February 19, 2024/

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการตรวจสอบรายชื่อ และรายละะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/18_90_3_1707990657.pdf ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการตรวจสอบรายชื่อ และรายละะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/17_91_3_1707990815.pdf สังกัดสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร https://job.su.ac.th/ ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขตรับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB…

“พี่ชวนกรีน Corner” มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ

February 17, 2024/

“พี่ชวนกรีน Corner” มุมอ่านใหม่ของวังท่าพระ พี่ชวนกรีน ขอเสนอหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน “Sustainable Development”พี่ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางความยั่งยืน และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ที่จะพาทุกคนให้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาและการรักษาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ต่อไปในอนาคต โดยไม่ให้เกิดผลกระทบคนรุ่นหลังภายภาคหน้า เพื่อให้เราอยู่บนโลกใบนี้ไปด้วยกันนาน ๆ   📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร…

อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม”

February 17, 2024/

อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ทุกภาควิชามาเลือกและเสนอซื้อหนังสือในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 ชอบเล่มไหน? อยากอ่านอะไร? สามารถเสนอซื้อผ่านแบบฟอร์ม (QR Code) ที่หอสมุดฯ ได้เตรียมไว้ให้กับทางร้านค้าและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มาออกบูธในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15-23…

“ทับแก้วบุ๊คแฟร์” ครั้งที่ 16 มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้

February 15, 2024/

งาน “ทับแก้วบุ๊คแฟร์” ครั้งที่ 16 มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “ทับแก้วบุ๊คแฟร์” ครั้งที่16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างให้เกิดสังคมการอ่าน ให้กับประชาคมศิลปากรและประชาชนใกล้เคียง มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative Space) เวทีแลกเปลี่ยนความคิด การเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก นำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Knowledge)…

Older PostsNewer Posts

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!