Librarian Pick

Recommended books from librarians

  • แนะนำหนังสือ-
  • หนังสืออื่น ๆ-
  • หนังสือวิชาการ-
  • นิยาย-
Readerism นักอ่านหนังสือมืออาชีพ

Readerism นักอ่านหนังสือมืออาชีพ “ถ้าเราอยากรู้จักใคร ให้ลองดูจากหนังสือที่คนคนนั้นอ่าน” (หน้า 146) การร้อยเรียงเรื่องราวไม่รู้จบของคนที่เกิดมาเพื่ออ่านหนังสือ ตั้งแต่ชายผู้อ่านหนังสือวันละห้าร้อยหน้า ห้องสมุดที่ถูกลืมของจอมเผด็จการ บุ๊คคลับที่ทรงพลังที่สุดในโลก พกหนังสือเข้าป่าไปกับธีโอดอร์ รูสเวลต์ ไปจนถึงเปิดกระเป๋าหนังสือของบิล เกตส์ บรรณานุกรม สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์. (2565). Readerism นักอ่านหนังสือมืออาชีพ.…

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ

รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ “มนุษย์หญิงเหล็กสั่งสอนบทเรียนต่อชายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาน้ำเป็นพิษด้วยการสาปให้เป็นปลา” (หน้า 41) ยกตัวอย่างการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนันสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวรรณกรรมต่างประเทศกับบริบทผู้เรียนในสังคมไทย ชื่อของแต่ละบทสะท้อนแนวคิดหลักของวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงสู่เหตุการณ์ในสังคมไทยผ่านการเรียนรู้ของผู้เรียน บรรณานุกรม วศินรัฐ นวลศิริ. (2562). รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ. โฟกัสมาสเตอร์พริ้นต์.…

วาฬไม่อยู่ในแก้ว

วาฬไม่อยู่ในแก้ว “ถ้าเพลิดเพลินกับความสำเร็จคนเดียว คุณก็จะมองเห็นแค่สีเดียว ถ้าอยากแบ่งปันความสำเร็จ คุณก็จะเห็นสีที่แตกต่างผ่านสายตาของคนอื่น” (หน้า 353) หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมอง และสร้างความมั่นใจ เป็นการเปิดประตูใหม่ ๆ ทลายข้อจำกัด ให้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น ไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างแท้จริง บรรณานุกรม เหอ, ฉวนเฟิง. (2567). วาฬไม่อยู่ในแก้ว (อังค์วรา…

นิทานประเทศ

นิทานประเทศ “ปกป้องผู้หญิงและเด็ก ปกป้องคนเฒ่าคนแก่ ปกป้องหมู่บ้าน” (หน้า 75) นิทานประเทศ ได้ย่อขนาดสังคมโลกลงมา เป็นเรื่องเล่าของคนในประเทศโลกที่สาม ที่เต็มไปด้วยความคิดเชิงสังคม มีรายละเอียดผูกโยงกับผู้คน และสีสันวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชาวบ้านป่า สมชายชาญ คนขายโรตีจากศรีลังกา เสียงนาฬิกา ธรรมชาติของการตาย หมูขี้พร้า สีสันอันเป็นแบบเฉพาะเหล่านี้…

เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด “การตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ พร้อมกับพัฒนาความสามารถและรักษาระดับไว้ ซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ายิ่งขึ้น” (หน้า 19) หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 65 หลักการที่ควรรู้เพื่อให้เก่งที่สุดในแบบของตัวเอง ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การพึงระลึกถึงและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การมุ่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และการกระเทาะเปลือกตัวเอง บรรณานุกรม โคมิยะ,…

ภาษากายน้องหมา : คู่มือสำหรับผู้รักสุนัขเพื่อเข้าใจเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

ภาษากายน้องหมา : คู่มือสำหรับผู้รักสุนัขเพื่อเข้าใจเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ “พวกเราได้ฝึกให้สุนัขมองมาที่เราโดยตรง แต่ในโลกของสุนัขนั้น การไม่สบตาโดยตรงเป็นสิ่งที่สุภาพมากกว่า” (หน้า 24) คู่มือสำหรับการมองและเข้าใจคำบอกใบ้ที่ซ่อนอยู่ ที่สุนัขใช้ เพื่อแสดงว่าพวกเขารู้สึกเช่นไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บรรณานุกรม ชิน, ลิลี่. (2565). ภาษากายน้องหมา : คู่มือสำหรับผู้รักสุนัขเพื่อเข้าใจเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ (ปวีณา ชุณศาสตร์,…

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “นโยบายสิ่งแวดล้อม คือการให้ความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ โดยเกิดจากผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม” (หน้า 3) นำเสนอมุมมองของการบริหารรัฐกิจเพื่อให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และพัฒนาการที่ปรากฏทั้งในเชิงวิชาการและตัวอย่างบางกรณีทั้งของไทยและต่างประเทศ บรรณานุกรม โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2567). นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เลขหมู่ : GE170 ส94 โดย…

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง “บางคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเมื่อหูตาสว่าง แต่บางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา” (หน้า 134) เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น 0.8 องศา ภาวะพลิกผันมาถึงเร็วกว่าที่คิด จากข้อมูลล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอีกไม่ถึง 10 ปี น้ำแข็งขั้วโลกซึ่งเคยมีมากมายอาจละลายหายไปทั้งหมด หากเป็นจริงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มนุษย์จะได้รับผลกระทบหรือไม่ หรือจะเป็นแค่ “ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง” บรรณานุกรม พอลแล็ก, เฮนรี่.…

กำเนิดครอบครัวใหม่ LGBTQ+ สู่จุดหมายที่ปลายรุ้ง

กำเนิดครอบครัวใหม่ LGBTQ+ สู่จุดหมายที่ปลายรุ้ง “ได้ยินว่าครอบครัวของทั้งสองก็อ้าแขนต้อนรับการกำเนิดใหม่ของคู่รักคู่นี้ด้วยความยินดีเช่นกัน” (หน้า 89) 9 เรื่องราวจากคนรุ่นใหม่ กับความหลากหลายทางเพศ ที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรค เพื่อก้าวสู้การอยู่ร่วมกันอย่างเปิดเผยและได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนอันยุติธรรม บรรณานุกรม เฟรน, บีทะวีน. (2566). กำเนิดครอบครัวใหม่ LGBTQ+ สู่จุดหมายที่ปลายรุ้ง (อักษราภัค เหมวงษ์,…

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ขณะดียวกัน คนดีมักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไปและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ควรค่ากับผลตอบแทนมากมาย เวลาอีกฝ่ายเรียกเก็บเงินจึงไม่กล้าตั้งราคาสูง และมักตั้งค่าแรงของตนเองถูกเกินไป แม้รายได้ต่อปีจะน้อย แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองมีมาตรฐานต่ำ คิดไปว่า “ฉันก็ทำได้แค่นี้แหละ” แล้วพอใจอยู่แค่นั้น หากเราขีดเส้นไว้ตั้งแต่แรกว่าคนอย่างฉันไม่มีทางทำรายได้ถึงปีละพันล้านเนแน่ ๆ ย่อมทำให้เรายอมแพ้โดยไม่คิดจะทำดูก่อน (หน้า 101)”คนดี” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง คนที่ทำตัวให้เป็นที่นิยมชมชอบ เพื่อไม่ให้ถูกเกลียด ซึ่งทุกคนย่อมต้องการเป็นที่ชื่นชอบ และการไม่ถูกใครเกลียด…

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer

กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator’s method / Nathan Furr and Jeff Dyer ในบรรดาบริษัทนวัตกรรมที่เราศึกษา การสื่อสารมักจะมีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโต โดยความโปร่งใสจะช่วยเร่งการเรียนรู้และการก้าวผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 263) หนังสือเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางรากฐานสำคัญให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่เชิญกับความไม่แน่นอนในปัจจุบันโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมของจริงซึ่งจะทำให้คุณนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่โดนเด่นได้ บรรณานุกรม…

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว แมวที่อายุเกิน 10 ปี เป็นแมวอายุยืนได้ถึง 15 ปี หรืออาจจะถึง 20 ปี แมวที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปจะนับอายุเหมือนคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (หน้า 198)..สารานุกรมแมวเล่มนี้จะช่วยให้เหล่าทาสแมวได้มีวิธีในการดูแลน้องแมวได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวิธีการดูเพศแมวตั้งแต่ยังเป็นลูกแมว, ช่วงเวลาที่ต้องฉีดวัคซีน, อาหารของแมวในช่วงที่ป่วย ต้องให้อาหารอย่างไร…

(ไม่ใช่) ขยะ!

(ไม่ใช่) ขยะ! การเผาขยะไม่ใช่วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ความตื่นตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษและกากของเสีย รวมทั้งเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องนำไปใช้ในการลงทุน (หน้า 35)เป็นหนังสือที่รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดวัสดุเหลือใช้และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัฒน์บรรณานุกรมพอล คอนเนต. (2545). ไม่ใช่ขยะ. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักพิมพ์ : กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพิมพ์ : 2545เลขหมู่ :…

อโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยา

อโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยา “อโยธยาเป็นเมืองต้นกำเนิดคนไทยที่เป็นบรรพชนคนไทยทุกวันนี้ และอโยธยาเป็นเมืองตั้งต้นประเทศไทย” (หน้า 15) อโยธยาเป็นเมืองเก่าของอยุธยา ตัวเมืองอโยธยามีคูน้ำแสดงผังรูปสี่เหลี่ยม อยู่ทางสถานีรถไฟอยุธยาซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วไปในหมู่เจ้านาย, ขุนนาง, ข้าราชการแผ่นดินสยามราว 117 ปีมาแล้ว พบหลักฐานในพระราชดำรัส ร.5 เปิดโบราณคดีสโมสรที่พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2450 บรรณานุกรม รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.…

สรรพสิ่งร่วงหล่นมาจากท้องฟ้า

สรรพสิ่งร่วงหล่นมาจากท้องฟ้า “มีบางสิ่งไม่เลือนหายไปกับเวลา มันไม่เลือนลาง ไม่อ่อนนุ่มลง หรือไม่จางหายกลายเป็นความทรงจำ” (หน้า 47) เรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งผู้หมกมุ่นกับเวลาและการขีดเส้นสีขาวล้อมตามรูปร่างคน เธอสูญเสียแม่ด้วยอุบัติการณ์ระดับหนึ่งในหลายล้านจากฟากฟ้า และต้องไปอยู่กับป้าผู้มีโชคอภิมหาศาลหล่นทับ บรรณานุกรม อะฮะวะ, เซลยะ. (2567). สรรพสิ่งร่วงหล่นมาจากท้องฟ้า (วิกานดา คมปรัชญา ติโมเนน, ผู้แปล). ไลบรารี่…

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า “หากประวัติศาสตร์มนุษย์ยาวนานหนึ่งวัน เราก็เป็นนักล่าสัตว์หาของป่าจนถึงอีกสิบนาทีจะเที่ยงคืน” (หน้า 81) วิกฤติโลกร้อนที่เรากำลังเจออยู่ เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่คาดไม่ถึง นั่นคือ การทำปศุสัตว์ซึ่งปล่อยค่าเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 51% การบริโภคเนื้อสัตว์มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ซึ่งในเล่มนี้จะช่วยให้เห็นภาพว่าการดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นอยู่มันทำลายบ้าน (โลก) ของเรามากมายเพียงใด บรรณานุกรม โฟเออร์,…

ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ “ในอดีตสังคมมักมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ขาดความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้นำทั้งในบ้านและนอกบ้าน” (หน้า 138) งานศึกษาผู้บริหารหญิงเป็นเสมือนภาพสะท้อนปัญหาด้านหนึ่งในสังคมสูงวัยระดับสุดยอด เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายและสังคมต้องตระหนัก แม้หญิงไทย ไม่อาจทลายกำแพงเพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ชายได้หมด แต่หากสังคมช่วยกันส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ก็น่าจะกะเทาะให้เกิดรอยร้าวพอที่จะส่องแสงผ่านเพดานแก้ว ซึ่งจะช่วยสร้างให้สังคมไทยเข้มแข็งได้ บรรณานุกรม เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ). (2564).…

สารานุกรมแมว

สารานุกรมแมว ขอชวนทุกคนมาอ่านสารานุกรมแมว โดย จุนฮี ลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสัตว์แพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สารานุกรมแมวเล่มนี้ ให้คำจำกัดความไว้อย่างน่าสนใจว่าครอบคลุมทุกเรื่องที่ทาสแมวอยากรู้ ทุกคนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ เรื่องการทำความรู้จักแมว วิธีการเลี้ยงแมว รวมถึงโรคต่าง ๆ ในแมว มาศึกษาการเลี้ยงแมวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันกลับดาวไปกับสารานุกรมแมวเล่มนี้ได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม ลี, จุนฮี.…

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา

1893-2310 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา หนังสือเล่มนี้นำเสนอประวัติศาสตร์ทางการเมืองสมัยอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 การผลัดเปลี่ยนขึ้นปกครองของ 5 ราชวงศ์ นำไปสู่การสร้างความรุ่งเรืองและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของการเมืองในราชสำนัก การขึ้นครองราชย์ การสืบสันตติวงศ์ และการช่วงชิงอำนาจของบุคคลในราชวงศ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงความเข้มแข็งและอ่อนแอ ระยะเวลา 417 ปี ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสะท้อนภูมิหลังการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน มาศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.…

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่

โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวการย้อนรำลึกไปกับร้านหนังสือในความทรงจำของ 14 นักเขียนชื่อดัง ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ผ่านยุคของเชกสเปียร์สู่ยุคต้นของควีนวิกตอเรีย เดินลัดเลาะไปยังร้านหนังสือตามเมืองของอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ในดินแดนสุดแสนคลาสสิกและโรแมนติก เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสงครามโลก สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของนักเขียน ผู้ขายและผู้อ่าน มาร่วมตามรอยร้านหนังสือในความทรงจำไปด้วยกันได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม ซีไห่กู. (2567). โชคดีที่ร้านหนังสือยังอยู่. กรุงเทพฯ…

จดหมายเหตุพระปาเลไลย

จดหมายเหตุพระปาเลไลย หนังสือ “จดหมายเหตุพระปาเลไลย” เป็นการรวบรวมหลักฐานชั้นต้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดป่าเลไลยก์ซึ่งปรากฏเป็นบันทึกในเอกสารสมุดไทยโบราณฉบับต่าง ๆ เช่น พงศาวดารเหนือ โคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 ฉบับต่าง ๆ ซึ่งหลายฉบับเป็นเอกสารที่ไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน บรรณานุกรม จดหมายเหตุพระปาเลไลย. (2566). สุพรรณบุรี : วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร. เลขหมู่:…

Pioneering minds ก้าว-รุก-บุก-เบิก

Pioneering minds ก้าว-รุก-บุก-เบิก “เมื่อมีคนสงสัยว่าอายุขนาดนี้แล้ว เหตุใดจึงไม่ยอมเกษียณ มิลเนอร์ตอบว่า ฉันยังคงอยากรู้อยากเห็นไปหมด คือช่างสงสัยน่ะ” (หน้า 192) เรื่องราวชีวิตของนักคิด นักสร้างสรรคผู้ริเริ่มเปลี่ยนโลก 20 คน ถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงาน แง่คิดและแรงบันดาลใจของเหล่านักสร้างสรรค์ที่มอบความรู้ให้กับผู้คนรุ่นหลังกล้าบุกเบิกสิ่งใหม่ ๆ ไม่รู้จบ บรรณานุกรม บัญชา…

สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ : คู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์

สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ : คู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์ “ทุกสาเหตุล้วนมีต้นตอมาจากความกลัว ความกังวล ความทุกข์ และความมั่นใจแบบผิด ๆ ว่าคุณค่าของคนเราควรตัดสินจากอะไร” (หน้า 23) หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความสมบูรณ์แบบกัน และอธิบายการยึดติดความสมบูรณ์แบบส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไร   บรรณานุกรม ซาฮาเรียเดส, ดามอน. (2567). สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ :…

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu

ทำน้อยแต่ได้มาก = Seika wo fuyasu hataraku jikan ha herasu koumitsudo shigotojyutsu เมื่อเราหยุดมือ สมองจะคิดหาเหตุผลในการไม่ลงมือทำอย่างกระตือรือร้น ขณะที่เมื่อเริ่มลงมือก็จะคิดหาเหตุผลให้กระทำต่อไปเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่าขอให้เริ่มลงมือ แรงจูงใจจะเกิดตามมาเองอัตโนมัติ หน้า 170สร้างสมาธิยามเช้าปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตั้งแต่รากฐานเรียงลำดับความสำคัญให้ชัดเจนใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดไปกับงานใดงานหนึ่เลื่อนงานที่เอาไว้ทำพรุ่งนี้ได้ออกไปก่อนคิดคำนวณจากเป้าหมาย แล้วดำเนินการโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเทคนิคการบีบอัดการทำงานให้กระชับ…

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 เส้นทางนี้เน้นการปฏิรูปประเทศไทยนับตั้งแต่เวลาปัจจุบัน และมุ่งเป้าหมายหลักตรงไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองให้ได้เร็วที่สุดและในวงกว้างที่สุด เส้นทาง “ไทยภิวัฒน์” (The Thai Transformation) นี้จึงแตกต่างอย่างชัดเจนจากสองเส้นทางก่อนหน้านี้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอน (หน้า 177)งานวิจัยชิ้นนี้พยายามที่จะคาดการณ์ทางเลือกในอนาคตเพื่อจะให้ผู้อ่าน ชุมชน ประชาคมและองค์กรสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดับหนึ่งและมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาวโดยการใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ การฉายภาพอนาคตหรือการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) และการวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่รับได้หลายสถานการณ์…

Drawing comics dynamic drawing

Drawing comics dynamic drawing การตั้งเป้าหมายที่วาดภาพให้ดี ขอแนะนำว่าให้เริ่มจากการคิดว่าจะวาดอะไรเสียก่อน โดยให้เริ่มจากการวาดสิ่งที่ชอบจะทำให้มีกำลังใจในการวาดเยอะมาก และมีแนวโน้มที่จะทำสำเร็จสูง หน้า 8การวาดภาพต้องใช้ความคิด ต้องลองสังเกตซึ่งระหว่างการสังเกตสมองก็จะเก็บข้อมูลไปด้วย เมื่อเราจิตนาการข้อมูลทุกอย่างจะรวบรวมเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้มีวิธีการวาดภาพให้มีพลัง เป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งเทคนิคมากมาย ถ้าเราฝึกวาดภาพจนเก่ง เราจะมีแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมากขึ้นบรรณานุกรมพาร์ค, ริโน. (2566). Drawing comics…

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution

มลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution สารอันตรายด้านเกษตรกรรม คือสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งหมายถึง สารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ ก็ตามที่ใช้ป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือขับไล่ศัตรูพืช สัตว์และมนุษย์ (หน้า 169)หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งจากการกระทำของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ยกตัวอย่าง มลพิษทางน้ำ…

นำความสุขมาสู่งานด้วยการจัดการสิ่งของและข้อมูล

นำความสุขมาสู่งานด้วยการจัดการสิ่งของและข้อมูล “แต่ละวันของฉันยุ่งมากและเต็มไปด้วยความสุข” (หน้า 61) หนังสือที่จะแนะแนวทางการกอบโกยความสุขจากการทำงาน ที่จะช่วยจัดระเบียบพื้นที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการจัดข้อมูลดิจิทัล เวลา การตัดสินใจ และเน็ตเวิร์กต่าง ๆ วิธีการมองหาความสุขในงานและอาชีพที่ตนเองกำลังทำอยู่ บรรณานุกรม คนโด, มาริเอะ และ โซเนนไซน์, สกอตต์. (2567). นำความสุขมาสู่งานด้วยการจัดการสิ่งของและข้อมูล…

ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรมากกว่าสัญลักษณ์เคมี

ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรมากกว่าสัญลักษณ์เคมี “ดินที่คุณตักขึ้นมาหนึ่งช้อนเป็นตัวแทนของทั้งจักรวาลและของทั้งตารางธาตุ” (หน้า 73) ตารางธาตุไม่ได้มีแต่เรื่องราวความสำเร็จดังที่เราศึกษาในห้องเรียนวิชาเคมีเท่านั้น แต่มันยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการผจญภัย ความโลภ การทรยศ และความหมกมุ่นที่เกี่ยวข้องกับมัน บอกเล่าเรื่องราวของธาตุชนิดต่าง ๆ ในตารางธาตุ ตามบทบาทที่ธาตุมีต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ บรรณานุกรม คีน, แซม. (2567). ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรมากกว่าสัญลักษณ์เคมี…

เพศสะพรั่ง

เพศสะพรั่ง “ผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงเหมือนที่ผู้ชายชอบนั่นแหละ ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร” (หน้า 97) “เรื่องเพศ” อาจเป็นเรื่องอ่อนหวาน ขณะเดียวกันก็อ่อนไหวและใครหลายคนมักขัดเขินหากต้องเผชิญหน้ากับมันตรง ๆ เพราะสังคมนี้เรื่องเพศกลายเป็นของต้องห้าม แต่ในทางกลับกัน เราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่ หนังสือเล่มนี้จะพาไปพบกับ “เรื่องเพศ” หลากประเด็นจากหลายตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริง บรรณานุกรม ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์. (2567). เพศสะพรั่ง.…

มานุษยวิทยามหาสมุทร : ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล

มานุษยวิทยามหาสมุทร : ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล “ชุมชนทางทะเลจำนวนมาก พยายามในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศที่เขาพึ่งพา” (หน้า 23) ท่ามกลางโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ หนึ่งในพื้นที่ที่จะทำให้มนุษย์อย่างเรารู้สึกเปราะบางได้มากที่สุด ก็คือใต้ท้องทะเล บรรณานุกรม จักรกริช สังขมณี. (2567). มานุษยวิทยามหาสมุทร :…

ฟังสร้างสุข

ฟังสร้างสุข “แล้วเราจะเริ่มพบว่า การฟังที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเสียงในใจเราสงบ” (หน้า 75) การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะการฟังที่เราต้องพยายามก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็ก ๆ ในหัวของเรา เราจะฟังอย่างไม่สอดแทรก และไม่เอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลัก เพื่อให้เราฟังคนตรงหน้าอย่างแท้จริง บรรณานุกรม เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร. (2562). ฟังสร้างสุข. SOOK. เลขหมู่ : BF323.L5…

คู่มือกรีนดี

คู่มือกรีนดี “ถ้ามีแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลง ข้อแรกที่ต้องยอมรับก่อนเลยว่าทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้ามคืน ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป แค่อย่าหยุดหรือล้มเลิกกลางคันก็พอ” (หน้า 28) ทุกคนเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการใส่ใจรายละเอียดของชีวิต ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาใช้ชีวิตออร์แกนิก วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เลือกใช้ข้าวของในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น เชื่อมโยงตัวเรากับธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุดหนุนสินค้าจากชุมชนและเกษตรอินทรีย์ บรรณานุกรม จิราภรณ์…

พันธุศาสตร์ 101 : ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยีนต่างๆ ตั้งแต่โครโมโซมและเกลียวคู่กรดนิวคลีอิก จนถึงการโคลนนิ่งและการทดสอบดีเอ็นเอ

พันธุศาสตร์ 101 : ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยีนต่างๆ ตั้งแต่โครโมโซมและเกลียวคู่กรดนิวคลีอิก จนถึงการโคลนนิ่งและการทดสอบดีเอ็นเอ “ดีเอ็นเอของเราประกอบด้วยชุดคำแนะนำสั้น ๆ ที่เป็นเหมือนสูตรอาหาร” (หน้า 15) พันธุศาสตร์ 101 เป็นการอธิบายคำว่าพันธุศาสตร์ และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงด้านชีววิทยาอื่น ๆ ที่จำเป็นตั้งแต่โมเลกุล…

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยที่ 1-15

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยที่ 1-15 อุปทานขนส่ง หมายถึง ปริมาณบริการขนส่งทางด้านต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมที่จะเสนอขายบริการขนส่งรูปแบบต่าง ๆภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง (หน้า 37) หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ปัจจัยการกำหนดอุปสงค์ อุปทานการขนส่ง ต้นทุน การกำหนดราคา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน…

การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ

การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ถ้าเขามาจัดการน้ำไฟ เฮา (เรา) จะได้บอกว่ารัฐเข้ามาแล้วเป็นข้ออ้างได้ เพราะที่ดินเป็นที่ของเฮา เทศบาลเป็นคนบ้านเฮา จะไปหวังกับรัฐส่วนกลางนี้บ่ได้กินละ (ไม่ได้ประโยชน์) หน้าที่ 212เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายขึ้นได้และยังพูดถึงประเด็นการเมืองในชีวิตประจำวันที่เปรียบเสมือนการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ต้องใช้ทักษะทางความคิด การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และมีเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางบรรณานุกรมชัยพงษ์ สำเนียง. (2566). การเมือง…

กุ้งกุลาดำ ประมวลองค์ความรู้เพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศในโรงเรือน

กุ้งกุลาดำ ประมวลองค์ความรู้เพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศในโรงเรือน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้และเข้าใจวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตของกุ้งกุลาดำ ที่สำคัญคือมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารังไข่ของแม่พันธ์ุกุ้งกุลาดำและวิธีการกระตุ้นให้กุ้งกุลาดำเพศเมียสมบูรณ์เพศด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายพันธ์ุกุ้งกุลาดำที่เป็นสัตว์น้ำเฉพาะถิ่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยบรรณานุกรมรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (2564). กุ้งกุลาดำ ประมวลองค์ความรู้เพื่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศในโรงเรือน. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี.ผู้เขียน : รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศสำนักพิมพ์ : คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา…

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ = Health economics

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ = Health economics หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจความเชื่อมโยงของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สุขภาพและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับมิติสุขภาพและยังอธิบายในส่วนของอุปสงค์ อุปทานของการบริการสุขภาพ ดุลยภาพของการบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพและทางเลือกการให้บริการสุขภาพที่ดีที่สุดบรรณานุกรมพุดตาน พันธุเณร. (2565). เศรษฐศาสตร์สุขภาพ. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ผู้เขียน : พุดตาน พันธุเณรสำนักพิมพ์ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ปีพิมพ์ :…

เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง

เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง “การเป็นอัศวินถือว่าเป็นเกียรติยศแก่ผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการเป็นอัศวินจึงสูงมาก” (หน้า 125)เนื้อหาได้เสนอทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาอิสลามและคริสตจักรที่ต่างหล่อหลอมรวมตัวกับอารยธรรมกรีก-โรมันจนต่อมาได้เป็นอารยธรรมยุโรป จักรวรรดิไบแซนไทน์และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเรื่องของระบอบการปกครองแบบฟิวดัลกับวิถีชีวิตของขุนนาง และเหตุการณ์กบฏชาวนาที่สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปศาสนา บรรณานุกรม อนันต์ชัย เลาหะพันธุ์. (2567). เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง (ฉบับปรับปรุง). แสงดาว. เลขหมู่ : D118 อ36…

เครื่องปั้นดินเผาล้านนา

เครื่องปั้นดินเผาล้านนา หนังสือเรื่องเครื่องปั้นดินเผาล้านนา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาสังคมมนุษย์ในอดีตของนักประวัติศาสตร์ คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าร่องรอยของสังคมมนุษย์ในยุคอดีต ที่อธิบายถึงวิถีชีวิต แนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาของสังคมที่หลักฐานนั้นถูกสร้างขึ้น เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น รูปเคารพ ศาสนาสถาน พิธีทำศพ เป็นต้น มาร่วมศึกษาร่องรอยของประวัติศาสตร์ล้านาไปด้วยกันได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ…

เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งด้วยแชตจีพีที

เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งด้วยแชตจีพีที “ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการปฏิวัติของแชตจีพีทีโมเดลภาษาอันทรงพลัง ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างรายได้ของคุณอย่างมีศักยภาพ” (หน้า 13)เล่มนี้จะสอนเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาปฏิวัติวงการอย่างแชตจีพีที เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ประหยัดเวลา และปรับปรุงผลกำไรของคุณ ในฐานะฟรีแลนซ์ นักการตลาดดิจิทัล หรือนักสร้างคอนเทนต์ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้แชตจีพีทีเพื่อปรับปรุงผลงานและเพิ่มรายได้ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ บรรณานุกรม แด็กเกอร์, นีล. (2567). เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งด้วยแชตจีพีที (ศักดิ์ชัย จันทร์พร้อมสุข…

Father and sum : บันทึกออมรัก ฉบับคุณพ่อนักออมเงิน

Father and sum : บันทึกออมรัก ฉบับคุณพ่อนักออมเงิน “หากจะสอนการเงินให้เด็ก ๆ เราต้องทิ้งความคิดที่ว่าการเงินไม่ใช่เรื่องของเด็ก” (หน้า 202)หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่คัมภีร์ในการเลี้ยงลูกที่ตอบทุกคำถามของคนที่อยากมีลูก แต่เป็นบันทึกที่ผู้เขียน อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมเขาและภรรยาถึงตัดสินใจมีลูก มีเรื่องอะไรบ้างที่พ่อแม่มือใหม่ต้องรับมือ บรรณานุกรม รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์. (2567). Father and…

มากไปไม่ยั่งยืน

มากไปไม่ยั่งยืน “ชะตากรรมได้นำคุณและฉันมาอยู่ตรงทางแยกแห่งประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม” (หน้า 134) หนังสือที่พูดถึงโลกร้อนได้แปลกใหม่ที่สุด นักเขียนย้อนไปถึงอารยธรรมเมโปเตเมีย ทุ่งข้าวโพดอันไพศาล ขยะที่เราทิ้ง ปลาที่เรากิน พลังงานที่เราใช้ และอีกมากมาย บรรณานุกรม จาห์เรน, โฮป. (2563.) มากไปไม่ยั่งยืน (เขมลักขณ์ ดีประวัติ, ผู้แปล). อมรินทร์ฮาวทู.…

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กล่าวได้ว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญของไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล โดยครอบคลุมเรื่องราววิถีชีวิตของประชาชนในห้วงเวลานั้น นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของไทย บรรณานุกรม เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล. (2566). กรุงเทพฯ…

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย

คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย หนังสือเรื่องคติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย นำเสนอเกี่ยวกับคติเรื่องราชาซึ่งเป็นแนวความคิดที่ทรงอิทธิพลอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานและกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมที่สำคัญของชาติ การปรากฎอยู่ในการปกครองและราชประเพณีของไทยบนพื้นฐานของคติเรื่องราชาในสมัยโบราณมาโดยตลอด สะท้อนถึงพลวัต และพัฒนาการของคติเรื่องราชาตามเงื่อนไขทางสังคมการเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ของยุคสมัย และยึดโยงอยู่กับ “หลักธรรม” ตามคติพุทธศาสนาเถรวาทเป็นสำคัญ มาศึกษาคติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทยได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม ชญานิน นุ้ยสินธุ์. (2566). คติเรื่องราชาในจารีตวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. เลขหมู่:…

ศิลปะคืออะไร

ศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร และ อะไรคือศิลปะ นิยามของศิลปะแต่ละยุคสมัย ใครเป็นคนกำหนด ? เพราะหลายคนคิดว่าศิลปะดูห่างไกลจากการใช้ชีวิตในวิถีประจำวันเหลือเกิน ศิลปะดูไม่มีบทบาทอะไรกับผู้คนทั่วไป ทั้งกระบวนการสร้างผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นยิ่งห่างไกลจากสังคมสามัญของผู้คนอีกด้วย มาร่วมค้นหาคำตอบว่า ศิลปะคืออะไร อาจอยู่รอบตัวเราจนแยกไม่ออกไปกับผู้คนในปัจจุบัน บรรณานุกรม ตอลสตอย, เลียฟ นิโคลาเยวิช กร๊าฟ. (2566). ศิลปะคืออะไร.…

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม

จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม พิธีโกนจุกเป็นพิธีดั้งเดิมของสยามที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ “ขวัญ” และความเชื่อพราหมณ์-ฮินดูที่เข้ามาผสมผสานกันจนเกิดเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประจำทุกปี นับว่าเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชา ซึ่งจะส่งผลให้จิตวิญญาณของผู้โกนจุกนั้นบริสุทธิ์ รวมถึงการโกนจุกยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น โดยสำหรับเด็กผู้หญิงพิธีกรรมโกนจุกคือการทดแทนการบวชเข้าศาสนา บรรณานุกรม สารสาส์นพลขันธ์ (ยี. อี. เยรินี) พระ. (2566). จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม. กรุงเทพฯ :…

เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง

เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง หนังสือเล่มนี้นำเสนอการก่อสร้างภาพลักษณ์สมัยใหม่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้พลิกโฉมสยามประเทศให้ทันสมัยชาวโลก เพื่อหักล้างความคิดแบบกษัตริย์นิยม โดยผู้เขียนวิเคราะห์ผ่านหลักฐานชั้นต้น เช่น จดหมายเหตุ บันทึกความทรงจำ และจดหมายตอบโต้ระหว่างรัชกาลที่ 5 กับชนชั้นนำในราชสำนักและชาวต่างประเทศ บรรณานุกรม เปเลจจี, เมาริตซิโอ. (2566). เจ้าชีวิต เจ้าสรรพสิ่ง :…

เครื่องรักเมืองเชียงใหม่ : ภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เครื่องรักเมืองเชียงใหม่ : ภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ภูมิปัญญางานช่างเครื่องรักของเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นแบบงานศิลปกรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า ช่างเครื่องรักได้สืบทอดองค์ความรู้และมีพัฒนาการเชิงช่างผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์จนนำมาสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น โดยผู้เขียนตั้งใจสืบสาน พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่ และสืบสานงานเครื่องรักล้านนาอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป บรรณานุกรม วิทยา พลวิฑูรย์. (2566). เครื่องรักเมืองเชียงใหม่ : ภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน. เชียงใหม่ : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.…

สบายใจมหานคร

สบายใจมหานคร “อย่าลืมใช้ชีวิตวันนี้ให้เต็มที่เหมือนแสงแดดนะ” (หน้า 27)ในมหานครที่ความฝัน ความคิดถึง และความจริงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน ในซอกหลืบเล็ก ๆ บางช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าปกคลุม กลับซ่อนความสบายใจและเรื่องราวบางอย่างไว้ คิ้วต่ำจึงขอส่งมอบถ้อยคำ ลายเส้น ภาพถ่าย และทุก ๆ ความรู้สึกในฐานะที่เป็นอีกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ โอบกอด และเติมพลังทุกครั้งที่ได้เปิดอ่าน บรรณานุกรม คิ้วต่ำ.…

กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว

กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว “สิ่งสำคัญคือคุณต้องออกกำลังกายท่าต่าง ๆ ให้ดีที่สุด และทำให้เป็นกิจวัตรอย่างสมดุล” (หน้า 15)หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกล้ามเนื้อภายในร่างกายมนุษย์ และทราบถึงการออกกำลังกายหลากหลายท่า ที่จะบริหารรูปแบบการเคลื่อนไหวแต่ละรูปแบบและกล้ามเนื้อแต่ละมัด บรรณานุกรม คอนเทรราส, เบรต. (2564). กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว (จารวี นิพนธ์กิจ,…

ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro ฉบับพื้นฐาน

ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro ฉบับพื้นฐาน หนังสือเล่มนี้จะทำให้งานตัดต่อวิดีโอของคุณง่ายขึ้นโดยจะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการ Export ไฟล์วิดีโอ การสร้างงานด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนโซเชียล และเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรณานุกรมกองบรรณาธิการ. (2565). ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro ฉบับพื้นฐาน. สำนักพิมพ์ซิมพลิฟายผู้เขียน : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ :…

โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ

โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ อะไรคือ… โลกร้อน (Global Warming) ?เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับโลก อันเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่บรรยากาศแล้วกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีอะไรบ้าง ? เรารู้ตัวหรือไม่ว่าเราคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โลกร้อน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบรรณานุกรมฐิตินันท์ ศรีสถิต. (2550). โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ. มูลนิธิโลกสีเขียวผู้เขียน : ฐิตินันท์ ศรีสถิตสำนักพิมพ์…

HBR AT 100 : สุดยอดแนวคิด&นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ 100 ปี จากนักคิดระดับโลก = HBR at 100 : the most influential and innovative articles from Harvard Business Review’s first century

HBR AT 100 : สุดยอดแนวคิด&นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ 100 ปี จากนักคิดระดับโลก = HBR at 100 : the most influential and innovative articles from…

เพราะหัวใจดี ๆ และเชอร์รีเป็นของเธอ

เพราะหัวใจดี ๆ และเชอร์รีเป็นของเธอ “บางครั้งเราก็แค่ต้องยอมรับว่าชีวิตไม่ได้สนุกทุกวัน บางวันชีวิตก็เป็นสีขาวดำ ไม่ได้ไพเราะเหมือนท่อนฮุกในเพลงโปรด” (หน้า 71)หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความ “เชอร์รี” ที่ผู้เขียนพบเจอในชีวิต ในทุกช่วงเวลา ทั้งวันที่ทำให้รู้สึกภูมิใจและเผลอเกลียดตัวเอง “การเขียนหนังสือเล่มนี้ ทำให้ฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกเวอร์ชัน และฉันอยากแบ่งปันความรู้สึกนั้นกับเธอ ด้วยความหวังว่าเธอจะค้นพบเชอร์รีของตัวเองเช่นกัน” ผู้เขียนกล่าวไว้เช่นนั้น บรรณานุกรม วิน นิมมานวรวุฒิ.(2567).…

Hello world : how to be human in the age of the machine

Hello world : how to be human in the age of the machine “มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่รู้สึกได้ถึงน้ำหนักของความรับผิดชอบในการตัดสินใจ” (หน้า 37)คุณอยากให้ใครเป็นผู้ตัดสินอนาคตของคุณ อัลกอริทึมหรือมนุษย์ ก่อนตัดสินใจ โปรดจำไว้ว่าอัลกอริทึมจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเสมอ และมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินน้อยกว่ามาก…

บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน

บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม” (หน้า 384) เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแต่ละพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บรรณานุกรม (2566). บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน…

ประวัติศาสตร์แปลก ๆ ในสยาม

ประวัติศาสตร์แปลก ๆ ในสยาม “นับเป็นความแปลกตาที่น่าประทับใจ ที่ได้เห็นพระอารามอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะที่งดงามกลมกลืน” (หน้า 49) หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวแปลก ๆ จากประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ตำนานปรัมปรา คำบอกเล่าที่สืบต่อกันมา ซึ่งเรื่องราวประหลาดและตำนานต่าง ๆ หากศึกษาอย่างถ่องแท้ก็จะกลายเป็นเส้นทางสู่การเปิดเผยความลับของประวัติศาสตร์ได้อีกเส้นทางหนึ่ง บรรณานุกรม กิตติ โล่ห์เพชรัตน์. (2565).…

ถกทุนทางสังคม

ถกทุนทางสังคม “ระบบความสัมพันธ์ถูกแปรเปลี่ยนโดยการแบ่งชนชั้น และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แตกต่างกัน” (หน้า 12) ทำความเข้าใจการใช้แนวคิดทุนทางสังคมของนักวิชาการไทย ที่นำมาใช้กับการวิเคราะห์ชุมชน โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของแนวคิดนี้เหมารวมและการละเลยความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนทั้งเรื่องเพศสภาพ อายุ เชื้อชาติ ศาสนาและฐานะทางเศรษฐกิจ   บรรณานุกรม นฤมล ขุนวีช่วย และ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. (2566). ถกทุนทางสังคม.…

Easy drawing by Plariex : ตอน happy cats day หนึ่งวันกับแก๊งแมว

Easy drawing by Plariex : ตอน happy cats day หนึ่งวันกับแก๊งแมว “ถุงขนมแบบซีลขอบเรียบ วาดแคบลงเป็นถุงไอศกรีมได้ด้วย” (หน้า 23) หนังสือสอนวาดรูปการ์ตูนด้วยลายเส้นที่น่ารัก ผ่านเรื่องราวการท่องเที่ยวในหนึ่งวันของพี่น้องแมวขาวทั้ง 7 ตัว บรรณานุกรม พัชรกันย์…

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง”

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” “ขยะเกิดจากคน ถ้าคนไม่ผลิตก็ไม่มีขยะ” (หน้า 20) ชุมชนไร้ถังขยะเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความสามารถในการบริหารจัดการขยะของตนเองจนปริมาณขยะลดลงมาก ทำให้ถังขยะสาธารณะไม่มีความจำเป็นจึงถอนถังขยะออกจากชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการรองรับปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะในอนาคต เพื่อเป็นพลังและผู้นำของสังคมที่จะแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาขยะด้วยตนเอง บรรณานุกรม ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ. (2563). คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ฉบับปรับปรุงใหม่. สถาบันพระปกเกล้า.…

อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน = The five laws to change the human

อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน = The five laws to change the human การเติมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี 5 ข้อ- ใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์โดยการหาพื้นที่ให้ตัวเองเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและทำในสิ่งที่ชอบ- เปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์โดยการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลงยอมรับว่าคนเรามีภูมิหลังต่างกันความคิดและความเชื่อต่างกัน จงยอมรับความแตกต่างและส่งพลังงานดี ๆ ให้กับคนรอบข้าง- ใช้เวลาให้ต่างจากเมื่อวานตะหนักไว้เสมอว่าเราคือผู้ใช้เวลาอย่าให้เวลาใช้เราหาจุดสมดุลของชีวิตให้ได้ ทำตามแผนที่วางไว้ที่สำคัญคือรู้จักปฏิเสธให้เป็น- อย่าทำลายเกียรติของคำพูดจงพูดเรื่องจริงเสมอและพูดคำว่าขอบคุณให้เป็นนิสัย-…

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน “เมื่อนำต้นไม้มาปลูก สร้างเป็นผนังธรรมชาติปกคลุมอาคาร ก็จะช่วยลดรังสีความร้อนได้มากและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีทำให้อาคารไม่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและความร้อนภายนอกโดยตรงอุณหภูมิภายในอาคารลดลงอากาศสดชื้นแถมยังทำให้มีสีสันสดใส มองเห็นต้นไม้ก็ผ่อนคลายและสบายตา” บทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของ รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร ที่ได้พูดเกี่ยวกับตึกมีชีวิตไว้ในหน้า 178Green Home บ้านเย็น โลกไม่ร้อนเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเห็นแนวคิดการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับมนุษย์ผ่านบทสนทนาและไอเดียจากสถาปนิกหลายท่านที่อาจทำให้คุณได้ไอเดียสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นบรรณานุกรมบ้านเย็นโลกไม่ร้อน. (2550). บ้านและสวนสำนักพิมพ์ :…

ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases

ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases สาเหตุ กระบวนการเกิดและผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจ และได้ร่วมตระหนัก ร่วมทั้งเห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่สามารถแก้ไขได้ตรงจุดด้วยบรรณานุกรมประหยัด ชิดทอง. (2544). ก๊าซเรือนกระจก. สถาบันการแปลหนังสือ.โดย : ประหยัด…

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Art of service in hispitality

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Art of service in hispitality อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลากหลายประการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญการบริการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณสมบัติของให้บริการที่ดี พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ การสร้างความประทับใจ ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ จะสามารถทำให้คุณ มีความรู้ เพื่อเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีบรรณานุกรมอนิรุทธิ์ เจริญสุข. (2565).…

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน = Environmental management for sustainability

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน = Environmental management for sustainability ธรรมชาตินั้นเพียงพอต่อทุกคนแต่ไม่เพียงพอสำหรับความตะกละของมนุษย์ดังคำกล่าวของท่าน มหาตมา คานทีเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เพื่อบริหารจัดหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ทั้งแก้ไขและป้องกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้มีทั้งวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติที่หลากหลายทั้งในเชิงนโยบายระดับสากล จริยธรรมและยังมีความรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมมาตรฐานสากลตามระบบคุณภาพต่าง ๆความรู้ความเข้าใจจากหนังสือเล่มนี้จะสามารถนำคุณไปสู่การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.บรรณานุกรมสรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า. (2565). การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.โดย : สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้าสำนักพิมพ์ :…

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ วันที่ 28 เมษายนเป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือที่หลาย ๆ ท่านขนานพระนามของท่านว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” คนรุ่นหลังโดยเฉพาะในวงการช่างวงการศิลปินขานพระนามท่านว่า “สมเด็จครู” ถ้าจะพูดให้เห็นถึงผลงานของท่านที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด อยากให้ลองหยิบเหรียญ 5 ขึ้นมาแล้วพลิกไปด้านที่มีพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ นั่นแหละครับผลงานของสมเด็จครู หรือว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 1 ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพุทธฯ…

คิดบวก

คิดบวก “ดังนั้นให้คุณนึกถึงความสุขทุกครั้งที่เริ่มวันใหม่ แล้วคุณจะประหลาดใจกับผลของมัน” (หน้า 103) คิดบวก ของ นอร์แมน วินเซนด์ พีล จะชี้ถึงพละกำลังที่ยิ่งใหญ่ ให้แรงบันดาลใจอย่างไม่มีหมดสิ้น ขจัดความกลัวที่จะล้มเหลว ละทิ้งความพ่ายแพ้ของชีวิต พลิกสู่ชัยชนะอย่างน่าทึ่ง นี่คือการแบ่งปันปรัชญาของการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายและนำมาซึ่งวความสงบสุขในจิตใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องพบเจอกับความยากลำบาก ให้มีแรงกำลังขับเคลื่อนชีวิตจนบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาต่อไป บรรณานุกรม พีล, นอร์แมน…

ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติแบบมือใหม่

ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติแบบมือใหม่ “นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว สิ่งสำคัญคือการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติในตัวเด็กด้วย” (หน้า 105) ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติแบบมือใหม่เป็นประสบการณ์ก้าวแรกๆ ของกลุ่มครอบครัวธรรมดา ๆ ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูก ศึกษาจากผู้รู้ และจากลูก ๆ เป็นความพยายามที่พ่อแม่กลุ่มหนึ่งอยากบอกว่าการพาตัวเราเองและลูก ๆ ไปเรียนรู้จากธรรมชาติโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยาก บรรณานุกรม กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ. (2554).…

สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

สมุดภาพ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 จวบจนปัจจุบันผ่านมากว่า 60 ปี ชุมชนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…

ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยมักถูกมองมาในประเด็นการเมืองการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจ โดยหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลผ่านวัฒนธรรมการขับถ่ายและการชำระร่างกายที่จะสะท้อนวิถีชีวิตและทัศนคติในการดำเนินชีวิต การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมช่วยให้เข้าใจเรื่องราวของอดีต การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดแต่ละช่วงสมัยได้ บรรณานุกรม มนฤทัย ไชยวิเศษ. (2566). ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มติชน. เลขหมู่: GT476 .ม34 2566 โดย :…

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู หนังสือรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก ตลอดจนเมืองในแหลมมลายู พร้อมคำบรรยายภาพ บางภาพมีคำบรรยายภาพเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบันทึกไว้ ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ได้เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี บรรณานุกรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2563). ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู. กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. เลขหมู่:…

คีตล้านนาคดี

คีตล้านนาคดี หนังสือคีตล้านนาคดีเล่มนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์การเป็น “หมู่แห่” หรือนักดนตรีล้านนาของ สงกรานต์ สมจันทร์ ที่เคยรับบรรเลงตามงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานพระกับงานผี โดยเริ่มตั้งคำถามว่าดนตรีเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อพิธีกรรมอย่างไร ถือเป็นการรื้อฟื้นและสร้างใหม่ของวัฒนธรรมล้านนาที่ผูกโยงเข้ากับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บรรณานุกรม สงกรานต์ สมจันทร์. (2566). คีตล้านนาคดี : มานุษยวิทยาดนตรีและพิธีกรรมในล้าน. กรุงเทพฯ :…

Capitalism magic Thailand เทวา มนตรา คาถา เกจิ ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน (ไทย) นิยม

Capitalism magic Thailand เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน (ไทย) นิยม ช่วงสงกรานต์เชื่อเลยว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็จะต้องมีวัดอยู่ในลิสต์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอย่างแน่นอน สาเหตุสําคัญก็อาจจะเกิดจากการที่เชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นปีใหม่ของไทย เพราะฉะนั้นการจะเริ่มปีใหม่ของไทยให้ราบรื่นเนี่ยก็ต้องไปขอพรพระ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรให้ร่ำรวยบ้าง ขอพรให้หน้าที่การงานมั่นคง แต่พอเรามานึก ๆ ดูว่า…

คู่มือนอกรีตในการสร้างสิ่งที่ควรค่าแก่การสร้าง

คู่มือนอกรีตในการสร้างสิ่งที่ควรค่าแก่การสร้าง “คุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจได้ หากไม่สังเกตว่ามันมีอยู่” (หน้า 304) โทนี ฟาเดลล์ มีประสบการณ์ 30 ปีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ บริษัทสตาร์ทอัพ แอปเปิล กูเกิล การออกแบบ การตัดสินใจ การให้คำปรึกษา ความล้มเหลวที่ร้ายแรง และความสำเร็จ ประสบการณ์มากมาย บรรณานุกรม…

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร “คนที่ใช้เวลาในการตั้งหน้าตั้งตารออะไรสักอย่าง มักจะมีความสุขโดยรวมมากกว่าคนที่ไม่ชอบรอ” (หน้า 42) หนังสือที่จะเพิ่มโอกาสให้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในห้อง กับสารพัดวิธีที่จะทำให้สุข ๆ ไปเลย บรรณานุกรม ณัฐวุฒิ เผ่าทวี. (2566). The…

อาถรรพณ์ป่าพม่า

อาถรรพณ์ป่าพม่า “ความเชื่อ คือจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง ส่วนแรงศรัทธา คือการสืบสานวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่คู่ป่าไปยาวนาน” (หน้า 76) อาถรรพณ์ป่าพม่า สารคดีท่องป่าบนเส้นทางแห่งศรัทธาสู่พระธาตุมุลาอิ เรื่องราวของการเดินทางในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งความตื่นเต้น ลี้ลับ สนุกสนาน ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และมิตรภาพในต่างแดน เพื่อหวังให้ผู้อ่านมีความสุขรู้สึกเหมือนได้ร่วมทางไปด้วยกัน บรรณานุกรม ณัฐ นักเดินทาง.…

ลายคำเมืองลำพูน

ลายคำเมืองลำพูน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ภาพเขียนลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บนผนังปูนในวิหารหรือโบสถ์ โดยภาพจิตกรรมฝาผนังแบบล้านนาจะปิดด้วยทองคำเปลวบนโครงสร้างไม้ในทุกส่วนของวิหาร โบสถ์ อีกทั้งเสา คาน ตลอดจนบนศาสนวัตถุไม้ เช่น ธรรมาสน์ทรงปราสาท หีบธรรม เป็นต้น เรียกกันว่า ภาพลายคำ โดยหนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่า “ภาพลายคำเมืองลำพูน” เรื่องราวของงานจิตรกรรมประเภทหนึ่งที่พบเห็นได้ในวัดจังหวัดลำพูนที่สืบสานส่งต่อองค์ความรู้มาถึงปัจจุบัน…

ให้นครเยียวยาใจ | Restorative Cities

ให้นครเยียวยาใจ | Restorative Cities หนังสือเรื่องให้นครเยียวยาใจ (Restorative Cities) เป็นเรื่องราวการวางผังและออกแบบเมือง โดยนำเอาสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตมาเป็นปัจจัยแรกสุดของออกแบบ เพื่อให้เมืองเป็นเมืองเพื่อคนทุกวัย ทุกเพศสภาพ และเพศวิถี ทุกเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม มาร่วมสำรวจเมืองในฝันที่หล่อเลี้ยงความสุขได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม โร,…

สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม

สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม เป็นหนังสือรวมบทความจากคอลัมน์พื้นที่ระหว่างบรรทัดในมติชนสุดสัปดาห์ของ ชาตรี ประกิตนนทการ เน้นเรื่องพื้นที่ (Space) และความหมายนัยซ่อนเร้น แอบแฝงไปด้วยอุดมการณ์ในสถาปัตยกรรมเอาไว้อย่างลึกซึ้งและแนบเนียน โดยแบ่งกลุ่มบทความเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่เมือง, พื้นที่ความเชื่อ และพื้นที่อุดมการณ์ มาศึกษาความหมายที่แท้จริงของการสร้างสรรค์พื้นที่และงานสถาปัตยกรรมได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ…

โบราณกาลปัจจุบัน

โบราณกาลปัจจุบัน โบราณกาลปัจจุบัน หนังสือโบราณกาลปัจจุบันเล่มนี้รวบรวมข้อทบทวนการวิจัยงานช่างโบราณของไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่ผ่านมาของผู้เขียน พร้อมแต่งแต้มสีสันผ่านการคิดทางศิลปะและจินตนาการ เป็นการตั้งคำถามชวนคิดต่อ และค้นหาแนวทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ และสร้างพื้นที่ความคิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมาร่วมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไปด้วยกันได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม สันติ เล็กสุขุม. (2566). โบราณกาลปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มติชน. เลขหมู่: N8193.2.ส633…

สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป ร.ศ. 126

สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป ร.ศ. 126 ในช่วงแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปสองครั้ง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในยุโรป สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป ร.ศ. 126 เป็นการประมวลภาพถ่ายและไปรษณียบัตรว่าด้วยการเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2450 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่กรุงเทพฯเส้นทางและกำหนดการเสด็จประพาสยุโรปนั้น สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการเสด็จฯ ว่ามีทั้งการในพระองค์ ได้แก่การรักษาพระวรกายและทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถ ควบคู่ไปกับการทรงดำเนินพระราชวิเทโศบายทางการทูต บรรณานุกรม สมุดภาพรอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป…

จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง

จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง หนังสือเรื่องจุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเอง เป็นหนังสือที่รวบรวมฤดูกาลของหัวใจ ที่ผ่านความเจ็บปวดมาหลากหลายรูปแบบ เปรียบเหมือนการเดินทางไกลบนเส้นทางของชีวิตที่ไม่รู้จุดสิ้นสุด หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพาใจของคุณกลับมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จ หรือหากวันนี้ยังพาใจกลับมาไม่ได้ ก็ขอเป็นแรงใจให้นักเดินทางทุกคนอย่าเพิ่งท้อและก้าวต่อไป มาร่วมเดินทางไกลบนเส้นทางของชีวิตได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม ประภัสสร กาญจนสูตร. (2566). จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็น ของตัวเอง. กรุงเทพฯ : springbooks. เลขหมู่:…

อธิบายจินดามณี โคลงกลและรหัสอักษร

อธิบายจินดามณี โคลงกลและรหัสอักษร การเรียนการสอนหนังสือไทยมีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานหนังสือแบบเรียนที่สำคัญ คือ จินดามณี ของพระโหราธิบดี เป็นหนังสือที่มีความสำคัญในด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์ ทั้งเป็นต้นฉบับของหนังสือเรียนไทยที่เกิดขึ้นในยุคหลัง โดยหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการอธิบายโคลงและโคลงกลแบบต่าง ๆ ในแบบเรียน “จินดามณี” และแสดงตัวอย่างการถอนกลไว้ด้วย ซึ่งโคลงกลเหล่านี้แสดงถึงภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในเชิงอักษรศาสตร์ของบรรพชนไทย บรรณานุกรม อธิบายจินดามณี โคลงกลและรหัสอักษร. (2565). กรุงเทพฯ…

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ หนังสือเรื่องการเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย บอกเล่าเรื่องราวแนวรบด้านวัฒนธรรม ผ่านการสื่อสาร ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในแง่มุมต่าง ๆ ถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นกับการนำเสนอความคิดผ่านบทวิเคราะห์และความคิดเห็นทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมผ่านหนังสือพิมพ์มหาชน ซึ่งถูกปิดตัวลง และเปลี่ยนสถานะเป็นหนังสือพิมพ์ใต้ดินในตำนานของขบวนการฝ่ายซ้ายไทย การต่อสู้เชิงวัฒนธรรมนั้น ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษ 2490 ต่อเนื่องมาจนถึงยุค…

หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย

หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย หนังสือเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย มาเรียนรู้และร่วมศึกษาเครื่องถ้วยโบราณที่ค้นพบบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยจากแหล่งหลุมศพโบราณ ซึ่งเป็นร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกรากเหง้าของความเป็นไทย ผ่านปรากฏการณ์ “อุ้มผาง-อมก๋อยแตก” มาศึกษาศิลปะบนเครื่องถ้วยโบราณได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ บรรณานุกรม ธันยกานต์ วงษ์อ่อน. (2566). เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย. กรุงเทพฯ : ศูนย์อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณโรงเรียนถนอมบุตร. เลขหมู่: NK4156.6.ธ634 2566 โดย…

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร

The happiest person in the room อยู่เย็นเป็นสูตร ความสุขอยู่หนใด หนังสือเล่มนี้จะเพิ่มโอกาสให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุด เขียนโดย ณัฐวุฒิ เผ่าทวี นักเศรษฐศาสตร์ความสุข ไปกับสารพัดวิธีสร้างความสุข เช่น จ่ายเงินอย่างไรให้มีความสุขได้มากขึ้น พฤติกรรมแบบใดที่จะทำให้สุขภาพดีแล้วมีความสุขยิ่งกว่า เพิ่มโอกาสให้ความรักยืนยาวได้ด้วยวิธีไหน และเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างความสุขในที่ทำงาน บรรณานุกรม…

ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน

ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน “พฤติกรรมของคนเขมร ชอบดูหนังไทยมากที่สุด” (หน้า 63) เป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยในต่างแดนให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้กำลังกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลจากการรับรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ บรรณานุกรม อัญชลี ชัยวรพร. (2566). ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน. วราพร. เลขหมู่ : PN1993.5.ท9 อ64 โดย : อัญชลี…

พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์

พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์ “หากการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกแล้ว ผู้เรียนก็ย่อมจะพัฒนาความคิดอ่านตลอดไป และส่งผลดีต่อสังคมและประเทศเสมอ” (หน้า 14) การทรงงาน ทรงสอนของทูลกระหม่อมอาจารย์ เน้นการเรียนรู้และฝึกฝนทางหลักคิด วิธีการนำหน้าตัวเนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคนทั้งด้านการรู้จักคิด รู้จักอภัยและรู้จักทบทวนตนเองเสมอ บรรณานุกรม สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2564). พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. เลขหมู่ :…

ผู้หญิงกินได้

ผู้หญิงกินได้ “แต่ชีวิตอยู่ไม่ได้ด้วยหลักการ ชีวิตคือการปรับตัว” (หน้า 142) ผู้หญิงกินได้ เป็นนวนิยายเล่มแรกของมาร์กาเร็ต แอ็ตวูด เปรียบเสมือนกระจกทางวรรณกรรมชิ้นสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพว่าผู้หญิงในยุคนั้นดำรงอยู่ในบทบาทไหน เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นฝ่ายโดนกระทำหรือเป็นปัจเจกบุคคลที่พลิกผันสถานะได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของตน สถานการณ์แวดล้อม และค่านิยมของยุคสมัยจะเอื้ออำนวย บรรณานุกรม แอ็ตวูด, มาร์กาเร็ต. (2566). ผู้หญิงกินได้ (นันทวัน…

ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ

ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ “เมื่อถึงเวลาทอดกฐิน สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ วัดใดที่จะมีการทอดกฐิน จะต้องมีธงรูปจระเข้ติดที่หน้าวัด” (หน้า 154) ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมตำรับตำราที่มีอยู่อย่างมากมายทั่วทั้งลานนา ตามวัดบ้าง ตามสถานที่การศึกษาบ้าง หรือบันทึกจากบทสัมภาษณ์ของปราชญ์พื้นบ้านบ้าง ฯลฯ จากภาษาล้านนาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นำมาถ่ายทอดให้เป็นภาษาไทยภาคกลางดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ บรรณานุกรม สงวน โชติสุขรัตน์.…

ฟางลี่จือ: นักวิทย์ ปะทะ คอมมิวนิสต์จีน

ฟางลี่จือ: นักวิทย์ ปะทะ คอมมิวนิสต์จีน “เราไม่ได้เป็นเพียงล้อเล็ก ๆ ที่ไม่สำคัญบนรถศึกขณะที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้า” (หน้า 158) ฟาง ลี่จือ เป็นนักฟิสิกส์ผู้ฉลาดหลักแหลม เขาจึงได้รับการคัดเลือกขณะเป็นนักศึกษาให้ไปทำงานในโครงการสร้างระเบิดปรมาณูของเหมา เจ๋อตง ต่อมา เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลอายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์จีน เมื่อเขาเริ่มพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน เขาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนอันทรงเกียรติ และลงเอยด้วยการถูกรัฐบาลจีนเนรเทศในท้ายที่สุด บรรณานุกรม…

ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก

ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก “ธรรมชาติกำลังส่งสารเตือนมนุษย์หลายอย่าง” (หน้า 326) สำรวจชุมชน 14 แห่งทั่วโลก ทั้งชุมชนทางจิตวิญญาณชุมชนที่เกื้อกูลสายสัมพันธ์ที่ผูกโยงเศรษฐกิจยั่งยืนผ่านหนังสือชุมชนนิเวศวิถีบทเรียนของผู้คน บรรณานุกรม ลิตฟิน, คาเรน ที. (2563). ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก (ดิสทัต โรจนาลักษณ์, ผู้แปล). อินี่บุ๊คส์.…

เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม

เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม “กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราชาธิราชมีความมั่งคั่งอันเนื่องมาจากการค้าขายกับต่างประเทศ” (หน้า 74) เจ้านครอินทร์ กษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ ผู้ยุติการเมืองผลัดราชวงศ์ละโว้-สุพรรณภูมิในช่วงต้นสมัยอยุธยา และสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักรสยามแห่งแรก โดยการวางรากฐานอำนาจทางการเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และสานสัมพันธ์ใต้อำนาจกับราชสำนักจีนผ่านการค้าจิ้มก้อง สร้างกรุงศรีอยุธยาให้กลายเป็นเมืองท่าการค้าเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้านานาชาตินำความมั่งคั่งรุ่งเรืองมาสู่กรุงศรีอยุธยา บรรณานุกรม สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2565). เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ…

ขอให้ฉันจงมีแต่ความสุข = Perfect happiness

ขอให้ฉันจงมีแต่ความสุข = Perfect happiness ชาจียูหรือซอจียู เด็กอนุบาลตัวน้อยที่ต้องรองรับอารมณ์ผู้เป็นแม่ โดยไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามหรือสื่อสารความต้องการของตัวเองออกไปแม้แต่น้อย … จียูจึงกลายเป็นเด็กที่มีสภาวะอารมณ์ไม่ปกติ หลังจากที่แม่ของเธอแต่งงานใหม่เธอก็มีพ่อเลี้ยงและ “โนอา” ลูกติดพ่อเลี้ยงของเธอเข้ามาในชีวิต แม่ของเธอมันจะพูดกับผู้ชายที่จะแต่งงานด้วยเสมอว่า “ความสุขของฉันไม่ใช่การบวกเพิ่ม แต่มันคือการหักออกจนกว่าจะสมบูรณ์ฉันใช้ชีวิตโดยที่พยายามอยากให้เป็นแบบนั้นมาตลอด”แล้ววันหนึ่ง … โนอาที่แม้จะมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้ตายคาอกผู้เป็นพ่อ ซึ่งการตายของโนอาไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ แล้วฆาตรกรคือใครกันล่ะ…

พลังแห่งความสำเร็จสตาร์บัคส์ = The starbucks experience

พลังแห่งความสำเร็จสตาร์บัคส์ = The starbucks experience การสอนให้ผู้บริโภครู้จักแยกแยะระหว่างกาแฟที่วางขายอยู่ทั่วไปกับกาแฟสตาร์บัคส์ที่มีคุณภาพสูงกว่า ด้วยวิธีการให้ความรู้นี้เองที่ทำให้สตาร์บัคส์ข้ามแรงต้านที่ได้รับในช่วงแรกจากการเริ่มต้นที่ไม่มีใครเข้าร้านกาแฟคุณภาพเลย จนกลายเป็นที่นิยมและชื่นชอบของตลาดกาแฟชั้นสูง (หน้า 162)บรรณานุกรมมิเชลลิ, โจเซฟ. (2550). พลังแห่งความสำเร็จสตาร์บัคส์ = The starbucks experience. แมคกรอ-ฮิล.โดย : Joseph…

วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390 – 2470

วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390-2470 ความเปลี่ยนแปลงในสังคมสยามเพื่อก้าวไปสู่ความ “ศิวิไลซ์” เกิดวัตถุงานศิลปะและงานออกแบบขึ้นมากมายหลายชิ้น เป็นจุดเริ่มต้น เป็นต้นแบบ เป็นเครื่องบันทึกเหตุการณ์ Reader SU แนะนำหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะและการออกแบบชิ้นสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงกับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า “วัตถุศิวิไลซ์ : 50 ศิลปะไทยสมัยใหม่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทศวรรษ 2390-2470″ หนังสือของสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ…

หรรษาปัญญาประดิษฐ์

หรรษาปัญญาประดิษฐ์ “บางครั้งปัญญาประดิษฐ์ก็เรียนรู้ได้ช้าจนเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะทำให้มันเรียนรู้ตามเวลาจริง มันจึงต้องเรียนรู้ในเวลาที่เร่งขึ้นแทน” (หน้า 66) จาเนลล์ เชน นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงจะมาเผยแง่มุม ที่จะทำให้คุณต้องมองวงการนี้ใหม่ ถึงแม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเพียงใด แต่มันก็ไม่ได้เก่งไปเสียทุกอย่าง และบางทีอาจผิดพลาดง่าย ๆ จนคาดไม่ถึง หรรษาปัญญาประดิษฐ์เล่มนี้จะพาผู้อ่านไปค้นพบว่า แท้จริงแล้ววงการนี้ก็มีเรื่องเฮฮาไม่แพ้วงการอื่น ๆ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่อ่านเพลิน บรรณานุกรม เชน,…

ใบไม้ผลิ

ใบไม้ผลิ “ผมอยากเป็นเด็กเล็ก ๆ พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน สบายจริง ๆ” (หน้า 117) ใบไม้ผลิ กล่าวถึง เจี้ยหมิน ที่บัดนี้เขากลายเป็นหนุ่มหัวรุนแรง พร้อมปฏิวัติ และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหว อดีตที่ผิดพลาดเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก นั่นทำให้เจี้ยหมินเป็นดาวดวงเดียวท่ามกลางความมืดมิด ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เพียงลำพัง แต่เขาก็เป็นแสงสว่างให้ให้กับ ซู่อิง ให้ได้พบเส้นทางใหม่แล้วเดินตามเส้นทางนั้นอย่างมั่นคงและทระนงตน…

ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล

ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล 18 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันรีไซเคิลของโลก หรือ World Recycling Day ซึ่งการรีไซเคิลที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายล้านตันต่อปีเรามาเริ่มประดิษฐสิ่งของเครื่องใช้ด้วยของรีไซเคิล ด้วยหนังสือเล่มนี้กันเถอะมีทั้งวิธีทำที่ทำตามได้ง่าย ๆ ได้ของใช้จากวัสดุรอบตัวบรรณานุกรมศศวรรณ มงคลภาพ. (2550). ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล. มายิก.โดย : ศศวรรณ มงคลภาพสำนักพิมพ์ : มายิกปีพิมพ์…

Older PostsNewer Posts

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!