01 160267

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ #2

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ
ตรวจสอบรายชื่อ และรายละะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/18_90_3_1707990657.pdf

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตรวจสอบรายชื่อ และรายละะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/17_91_3_1707990815.pdf

สังกัดสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://job.su.ac.th/


📚 ช่องทางติดต่อหอสมุด 3 วิทยาเขต
✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
📲 Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

📍หอสมุดวังท่าพระ
FB : หอสมุดวังท่าพระ
https://www.facebook.com/SUlibrary/
เว็บไซต์: www.thapra.lib.su.ac.th
โทร. 089-3059949
Instagram: suthapralibrary
https://instagram.com/suthapralibrary
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrmPNLIolgC_uqeidbi3A4g

📍หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Email: sus.ref2011@gmail.com
FB : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/suslibrary/
โทร. 081-3272881
Instagram : suslibrary
https://instagram.com/suslibrary
Twitter : suslibrary
เว็บไซต์: http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok: snc_lib

📍หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
FB : หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
https://www.facebook.com/libsup/
โทร. 032-594040 / 091-2920160 / 032-594043 ต่อ 318007
Instagram: LIBSUP1
Twitter: SUPLIB1
Youtube: https://youtube.com/user/supli6

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.