AIweb

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด” ภาพบรรยายกาศ โครงการ “Library Talks : การอภิปรายเรื่อง เปิดโลก Generative AI กับห้องสมุด”ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวันศุกร์ที่ 14 ม

SMAweb7

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)”

รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” รวมภาพบรรยายกาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567หอสมุดฯ จัดโ