435389863_816110387220750_1381265233235733192_n

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ

การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ

หนังสือเรื่องการเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย บอกเล่าเรื่องราวแนวรบด้านวัฒนธรรม ผ่านการสื่อสาร ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในแง่มุมต่าง ๆ ถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นกับการนำเสนอความคิดผ่านบทวิเคราะห์และความคิดเห็นทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมผ่านหนังสือพิมพ์มหาชน ซึ่งถูกปิดตัวลง และเปลี่ยนสถานะเป็นหนังสือพิมพ์ใต้ดินในตำนานของขบวนการฝ่ายซ้ายไทย

การต่อสู้เชิงวัฒนธรรมนั้น ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษ 2490 ต่อเนื่องมาจนถึงยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ยุคสมัยนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีประชาชนทั้งในเมืองและชนบทเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกา ศักดินา และเผด็จการทหาร ที่เข็มแข็งที่สุด มาร่วมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยไปด้วยกันได้แล้ววันนี้ ที่หอสมุดวังท่าพระ

บรรณานุกรม

ธิกานต์ ศรีนารา. (2566). การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัว ก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสงครามความทรงจำ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

เลขหมู่: JQ1745.ธ63 2566

โดย : ธิกานต์ ศรีนารา.

สำนักพิมพ์ : แสงดาว.

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.