ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/17_24_1_1701932328.pdf

ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://job.su.ac.th/pdf/18_25_1_1701932457.pdf

https://job.su.ac.th/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.