ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

WE’RE HIRING SULIB TEAM
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ

  1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัดฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
    สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี
    https://job.su.ac.th/pdf/48_1_1701327436.pdf

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-27 ธันวาคม 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์
ที่เว็บไซต์ https://job.su.ac.th/
โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ที่ https://job.su.ac.th/pdf/manual_v1.pdf
สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
อนึ่งวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 23.59 น.


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.