สำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำกิจกรรม 5 ส

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 80 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางประจำหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.