แจ้งปิดทำการ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แต่เนื่องจาก ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงขอแจ้งปิดทำการ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัคร ได้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.