428611517_707664958214984_9195964563382742593_n

อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม”

อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ทุกภาควิชามาเลือกและเสนอซื้อหนังสือในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 ชอบเล่มไหน? อยากอ่านอะไร? สามารถเสนอซื้อผ่านแบบฟอร์ม (QR Code) ที่หอสมุดฯ ได้เตรียมไว้ให้กับทางร้า