55555555

“หยดที่จางหายของฤดูฝน”

ศิลปะศิลปากร: “หยดที่จางหายของฤดูฝน” “หยดที่จางหายของฤดูฝน” เป็นผลงาน ปิยะพงษ์ ภูมิไธสง ประเภทภาพพิมพ์ ขนาด 127 x 119 cm. ใช้เทคนิค ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ จากใบชา คราม น้ำผึ้ง กล่องไม้ และข้อมูลการทำงาน ได้รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน