408054891_741035058061617_3611690922960038054_n-2

กิจกรรมเสวนา Bombed & Reborn

ประกาศข่าวดี กิจกรรมเสวนา Bombed & Rebornสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง “Online และ Onsite” ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Bombed & Reborn: Personal Stories of Hiroshima's Transformationบทสนทนาเชิงประสบการณ์ของผู้อาศัยและเติบโตในเมืองฮิโรชิม่า ใ