“2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ อุดมการณ์ศิลปะเพื่อสังคม”

📣ขอเชิญชมนิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ อุดมการณ์ศิลปะเพื่อสังคม” นิทรรศการสายสัมพันธ์บนเส้นทางศิลปะ ของ 2 ปูชนียบุคคลแห่ง 2 สถาบัน ศาสตราจาร์ศิลป์ พีระศรี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่
🗓13-17 และ 20 พฤศจิกายน 2566
⏰ 8.30-16.30 น.
📌ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
💥พิเศษ เฉพาะวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน และประชาชนทั่วไป
เข้าชมฟรี❗ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น.


Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.