ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา“100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล”

📣ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา
“100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล”

🎙️ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน
อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

🗓️กิจกรรมจัดขึ้นวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
⏰ 13.00 – 16.00 น.
ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.microsoft.com/r/q3Vt4puAcQ
#100ปีหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
#หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
#SULIB
#SUTLIB
#BORDERLESS

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.