อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)

366011842_601449185503229_5995489039124442876_n

อีบุ๊กสำหรับชาวศิลปากร (E-book for Silpakorn University members)

อีบุ๊ก มาจากคำภาษาอังกฤษว่า e-book [หรือ ebook] ซึ่งย่อมาจากคำว่า electronic book คำนี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้งานได้ ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือผู้ใช้จะเข้าไปอ่านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดหรือซื้อหนังสือจากร้าน ในบางกรณีการอ่านอีบุ๊กอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีการนำสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในแบบอีบุ๊กมากขึ้น ทั้งยังมีการผลิตอีบุ๊กโดยตรง โดยไม่เคยมีฉบับพิมพ์มาก่อน (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554)

สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดหาอีบุ๊กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต เช่น EBSCO eBooks, Gale Ebooks, ProQuest Ebook Central, ScienceDirect Books, 2eBook, SE-ED E-Library และอื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/e-books หรือ http://www.snc.lib.su.ac.th/…/index.php/online-databases

ทั้งนี้ หากใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถใช้งานผ่าน OpenAthens ได้ที่ https://my.openathens.net โดยไม่ต้องติดตั้ง VPN (ดูวิธีใช้งานที่ http://www.resource.lib.su.ac.th/web/openathens/)

Enjoy กับการอ่านค่ะ

#LIM
#SULIB
#SUSLIB
#หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

บรรณานุกรม
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554, 27 กรกฎาคม). อีบุ๊ก. http://legacy.orst.go.th/?knowledges=อีบุ๊ก-๒๗-กรกฎาคม-๒๕๕๔
.
.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.