บอกเล่าเก้าสิบครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบปะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ หัวข้อ “บอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่1” วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
-สรุปผลงานภาพรวมใน รอบ 6 เดือน
-ตัวชี้วัดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย
-งบประมาณ
-ระบบ D-Saraban
-มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
-Omotenashi
-เรื่องอื่นๆ

บันทึกVDO / แบบสอบถาม

“ฟังจบแล้ว รบกวนช่วยประเมินดาวให้เราด้วยนะคะ”

Tags: No tags

Comments are closed.