นิทรรศการ คาร์ล เดอห์ริง

สำนักหอสมุดกลางร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ “คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานระหว่างโลกที่หลากหลาย : ภาพสะท้อนจากหนังสือ ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” นำเสนอประวัติและผลงานของ คาร์ล เดอห์ริง (Karl Döhring) สถาปนิกชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาในสยามประเทศช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ฯพณฯ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และกล่าวต้อนรับโดย ศ. ดร. ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2566 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (รูปภาพกิจกรรม)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.