การประชุมที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่10/65

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมที่ประชุมประจำเดือน สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 10/2565 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.