001

วรรณกรรมสำหรับวันนักเขียนไทยในมุม #SUTLIBRECOMMEND

วรรณกรรมสำหรับวันนักเขียนไทยในมุม #SUTLIBRECOMMEND 5 พฤษภาคม ของทุกปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็นวันนักเขียนไทย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาขับเคลื่อนวงการหนังสือและสิ่งพิมพ์ตลอดมา พี่