ตัวอย่างProject Report

โครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก ท่าพระ สู่ ท่าพระจันทร์ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์

273148361_246394574342027_6261060745709739871_n

ตัวอย่างProject Report #2

โครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก ท่าพระ สู่ ท่าพระจันทร์ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์